Εφαρμοσμένη Φυσιολογία στο Τρίαθλο : Ανίχνευση Ταλέντων

Case Study  : Ανίχνευση Ταλέντων στην Κολύμβηση

Κείμενο : Γιάννης Ψαρέλης – Γιάννης Ψαρέλης (BSc, MSc, MBA, PhDc) Προπονητής Τριάθλου (Κινητό : 6937179260 & Email : smartsportcoach@hotmail.com) (Φωτογραφία 2010 – Γιάννης Ψαρέλης Roth)

Ερωτήσεις

 • Τι ορίζεται ως ανίχνευση Ταλέντων;

 • Ποια είναι τα σημεία κλειδιά σε ένα πρόγραμμα ανίχνευσης ταλέντων

 • Ποια τα πλεονεκτήματα της χρήσης επιστημονικών κριτηρίων στην διαδικασία στην ανίχνευση ταλέντων σε μία χώρα;

 • Ποια στοιχεία πρέπει να αναζητά ένας προπονητής κολύμβησης

Εισαγωγή

Ορισμός :Η ανίχνευση ταλέντων ορίζεται ως η διαδικασία της αναγνώρισης αθλητών – συμμετεχόντων σε αθλητικές δραστηριότητες- σε αρχικό στάδιο της αθλητικής τους καριέρας/ ανάπτυξης με την ικανότητα να αριστεύσουν σε συγκεκριμένο άθλημα ή αγώνισμα κατά τη φάση της ενηλικίωσής τους.

Ο τομέας αποτελεί μέρος της αθλητικής επιστήμης από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αρκετές Εθνικές Ομοσπονδίες, Επαγγελματικοί Σύλλογοί αλλά και κράτη επενδύουν πόρους για την ανίχνευση ταλέντων με στόχο να μπορέσουν να εντοπίσουν τους επόμενους ολυμπιονίκες ή και επαγγελματίες αθλητές.

Η ανίχνευση ταλέντων είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που περιλαμβάνει φυσιολογικούς, τεχνικούς, τακτικούς και ψυχολογικούς παράγοντες  (Till, Jones, Cobley , & Morley, 2016).

Οι εθνικοί φορείς και ομοσπονδίες προσπαθούν να εντοπίσουν νεαρούς αθλητές οι οποίοι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Η επιλογή των ταλέντων προσφέρει στους νεαρούς αθλητές τα μέσα για να πετύχουν υψηλές επιδόσεις στον αθλητισμό κάτι το οποίο μπορεί να εμπνεύσει για περαιτέρω συμμετοχή και πάθος στον αθλητισμό.

Ο αντίλογος  της συμμετοχής νεαρών αθλητών σε πρωταθλητισμό είναι ότι τα υπάρχοντα μοντέλα ανίχνεσης ταλέντων είναι χαμηλής εγκυρότητας ενδείξεις επιτυχίας και το μόνο που επιτυγχάνουν  είναι να αποτρέπουν τους συμμετέχοντες από το να συμμετέχουν στον αθλητισμό. (Till, Jones, Cobley , & Morley, 2016)

Οι Pickering & Kiely (2017) εντοπίζουν ως εξής σημεία κλειδιά :

 • Τα προγράμματα ανίχνευσης ταλέντων συχνά εντοπίζουν τους αθλητές με τις πιο σημαντικές ικανότητες στην παρούσα φάση και όχι με την μεγαλύτερη ικανότητα βελτίωσης και ανάπτυξης.

 • Η ικανότητα βελτίωσης σχετίζεται με την προπονητικές προσαρμογές, κάτι το οποίο μέχρι ένα σημείο καθορίζεται γενετικά.

 • Το γενετικό προφίλ υπόσχεται να μπορεί να εντοπίσει αυτούς τους αθλητές με την μεγαλύτερη ικανότητα να βελτιωθούν καθώς και τις μεθόδους με τις οποίες θα επέλθουν αυτές οι βελτιώσεις.

Επιστημονική Προσέγγιση στην Ανίχνευση Ταλέντων

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης επιστημονικών κριτηρίων στην διαδικασία στην ανίχνευση ταλέντων σε μία χώρα είναι μεταξύ άλλων καιμτα εξής  (Abbott, 2006) :

 • Μειώνει σημαντικά τον απιτούμενο χρόνο για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων με την επιλογή ταλαντούχων αθλητών.

 • Μειώνει τον όγκο, ενέργεια και του ταλέντου από πλευράς του προπονητή.

 • Η αποτελεσματικότητα του έργου του προπονητή ενισχύεται με την προπονητική ενασχόλησης με αθλητές με υψηλές ικανότητες.

 • Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και τον αριθμό των αθλητών που μπορούν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μία πιο ισχυρή και πιο ομοιογενής εθνική ομάδα ικανή να επιτύχει διεθνείς επιτυχίες.

 • Αυξάνει την αυτοπεποίθηση ενός αθλητή καθώς η αθλητική δυναμική του είναι υψηλότερη από αθλητές της ίδιας ηλικίας που δεν επιλέχθηκαν.

 • Εμμεσα βοηθάει στην εφαρμογή της επιστημονικής προπόνησης, καθώς οι επιστήμονες που θα βοηθήσουν στην ανίχνευση των αθλητικών ταλέντων θα έχουν υψηλή παρακίνηση να συνεχίσουν να παρακολουθούν επιστημονικά την προπόνηση των αθλητών.

Εντοπισμός των Ταλέντων στην Κολύμβηση

Η επιτυχία στο άθλημα της κολύμβησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι προπονητές αναζητούν ταλέντα τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία θα τους βοηθήσουν σε μία γρήγορη εξέλιξη με προορισμό την επιτυχία στο υψηλότερο επίπεδο.

Σε κάποιες περιπτώσεις το ταλέντο ορισμένων αθλητών εστιάζεται στην εξαιρετική θέληση των αθλητών να επιτύχουν, στη προπονητική δέσμευση και την νοητική δύναμη σε υψηλές συνθήκες αγωνιστικές πίεσης.

Ταυτόγχρονα πολλοί κολυμβητές με φυσιολογικά χαρακτηριστικά ταλέντου αποτυχαίνουν λόγω της ανεπαρκούς δέσμευσης, κακής τύχης ή χαμένων ευκαιριών. (Richards, 2004)

Τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά ενός ταλαντούχου κολυμβητή είναι  (Richards, 2004):

 • Μεγαλύτερο από τον μέσο όρο ύψος

 • Μεγάλη περίμετρος ώμων και μικρή περίμετρος λεκάνης

 • Μεγαλύτερο μήκος χεριών σε σχέση με το ύψος του αθλητή

 • Μεγαλύτερο αναλογία μήκους ποδιών σε σχέση με το ύψος του αθλητή

 • Μεγάλη επιφάνεια παλάμης και μεγάλη επιφάνεια φτέρνας.

Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ενός ταλέντου είναι τα εξής (Richards, 2004):

 • Υψηλή εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους.

 • Είναι συνήθως άνθρωποι με υψηλή αποφασιστικότητα και συγκέντρωση ώστε να μείνουν προσηλωμένοι στο στόχο που έχουν θέσει να επιτύχουν.

 (Abbott, 2006)

Τί στοιχεία πρέπει να αναζητεί ένας προπονητής  (Australian Swim Coaches and Teachers Association, 2017);

 • Κολυμβητές με καλό συγχρονισμό και τεχνική

 • Κολυμβητές που τους αρέσει να είναι αποδέκτες της προπονητικής διαδικασίας.

 • Κολυμβητές στους οποίους πιστεύετε

 • Κολυμβητές με υποστηρικτικούς γονείς.

Θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι κολυμβητές σε κάθε στυλ όμως τα χαρακτηριστικά αυτά είναι μικρότερης σημασίας σε σχέση με τις διαφορές κολυμβητών υψηλού επιπέδου και μέτριου επιπέδου.

Bibliography

Abbott, J. A. (2006). Talent Identification and Development in Sport. Edinburgh: The University of Edinburgh.

Australian Swim Coaches and Teachers Association. (2017). Talent ID.

Pearson, D., Naughton, G., & Torode, M. (2006). Predictability of physiological testing and the role of maturation the in talent identification. Journal of Science and Medicine in Sports, 6, 277-287.

Pickering, C., & Kiely, J. (2017). Can the ability to adapt to exercise be considered a talent—and if so, can we test? Sports Medicine Open, 3(43).

Richards, R. (2004). Coaching Swimming, An Introductory Manual (Bronze Swimming Certification). Australian Swimming Coaches and Teachers Association.

Till, K., Jones, B. L., Cobley , S., & Morley, D. (2016). Identifying Talent in Youth Sport: A Novel Methodology Using Higher-Dimensional. Plos One.

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)