Αγώνας ∆ρόµου 10 Μιλίων Ολυµπιακού Χωριού – Οµάδα Μαραθωνοδρόµων και ∆ροµέων Αντοχής Αχαρνών

Αγώνας ∆ρόµου 10 Μιλίων Ολυµπιακού Χωριού – Οµάδα Μαραθωνοδρόµων και ∆ροµέων Αντοχής Αχαρνών

H Ομάδα Μαραθωνοδρόμων και Δρομέων Αντοχής Αχαρνών, υπό την αιγίδα της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α) και την υποστήριξη του ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ, ανακοινώνει τη διοργάνωση  αγώνα δρόμου 10 Μιλίων (16,1 Κm) και Εναλλακτική Διαδρομή (6Κm) στο χώρο του Ολυμπιακού Χωριού Αχαρνών την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, 2013.
Ακολουθεί η προκήρυξη της διοργάνωσης:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ:

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ: 10 Μιλίων = 16,1 Km (3 γύροι – 3 Laps)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: 6 Km (1 γύρος – 1 Lap)

ΕΚΚΙΝΗΣΗ και ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Εντός Αθλητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού (στίβος)

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 10:00 (ταυτόχρονη εκκίνηση και των δύο αγώνων)

Χρονικό όριο ολοκλήρωσης του αγώνα: 2½  ώρες     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Ενδεικτικά, στα παρακάτω link, παρατίθεται η αποτύπωση (Race Map)  και το υψομετρικό γράφημα (Elevation Profile) της κυκλικής (δεξιόστροφης- clockwise)  διαδρομής των 10 μιλίων στο χώρο του Ολυμπιακού Χωριού, όπου σημειώνονται: το σημείο Εκκίνησης-Τερματισμού (εντός του σταδίου), οι χιλιομετρικές αποστάσεις, η θέση του σταθμού υδροδοσίας καθώς και η θέσεις των δύο σταθμών Ελέγχου & Χρονομέτρησης:

Για να δείτε τη διαδρομή του αγώνα πατήστε εδώ.

Για να δείτε το υψομετρικό διάγραμμα του αγώνα πατήστε εδώ.

ΠΑΡΟΧΕΣ:
1. Τροφοδοσία-υδροδοσία-αποκατάσταση: Θα εγκατασταθεί σταθμός εφοδιασμού με νερό στα σημεία 5.5Κ και 10.5Κ για τους δρομείς των 10 μιλίων. Ενώ για τον αγώνα 6Κm, σταθμός με νερό θα εγκατασταθεί μόνο στον τερματισμό.  Στο σημείο τερματισμού θα δοθούν για αποκατάσταση σε όλους τους δρομείς  μπανάνες, νερό, χυμοί και γλυκά.
2. Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση: Θα εγκατασταθεί σύστημα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης (με CHIP) στην εκκίνηση (καθαρός χρόνος) στον τερματισμό και στα ενδιάμεσα περάσματα (1.1Κ, 3.85Κ, 6.3Κ,  9Κ, 11.5Κ και 14.2Κ). Τα προσωρινά- ανεπίσημα αποτελέσματα του αγώνα θα ανακοινωθούν την ημέρα του αγώνα ή την επομένη.
3. Πιστοποιητικά Επίδοσης: Μετά την δημοσίευση των τελικών-επισήμων αποτελεσμάτων του αγώνα (4 ημέρες μετά το πέρας του αγώνα), θα εκδοθεί για τον κάθε δρομέα που τερμάτισε ειδικό πιστοποιητικό επίδοσης, όπου θα αναγράφεται η θέση τερματισμού του, ο μικτός και καθαρός χρόνος τερματισμού καθώς και οι όλοι οι ενδιάμεσοι χρόνοι (splits). Οι δρομείς θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό τους από  διαδικτυακή διεύθυνση η οποία θα ανακοινωθεί μαζί με τα αποτελέσματα του αγώνα.
4. Μετάλλια και διπλώματα: Κάθε δρομέας που θα τερματίζει εντός του χρονικού ορίου θα λαμβάνει ανάγλυφο μετάλλιο (με χάραξη) και αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.
5.  Έπαθλα: Οι τρεiς (3) πρώτοι άνδρες και γυναίκες σε κάθε έναν από τους δύο αγώνες θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο (χρυσό – αργυρό-χάλκινο) με χάραξη, ενώ οι νικητές και νικήτριες του κάθε αγώνα θα λάβουν και ειδικό έπαθλο από χαλκό και γρανίτη.
6. Ιατρονοσηλευτική Υποστήριξη: Η οργανωτική επιτροπή θα μεριμνήσει για την ύπαρξη στο χώρο του αγώνα ιατρονοσηλευτικής υποστήριξης για την περίπτωση που κάποιος δρομέας αντιμετωπίσει πρόβλημα υγείας ή τραυματισμού.
7. Σηματοδότηση της διαδρομής: Η οργανωτική επιτροπή θα μεριμνήσει για την σηματοδότηση της διαδρομής με χρωματιστά βέλη επί του οδοστρώματος καθώς και με κορδέλα σήμανσης και ταμπέλες όπου κρίνεται απαραίτητο. Επίσης, θα υπάρχει χιλιομετρική σήμανση ανά χιλιόμετρο σε ειδικά κολωνάκια στην άκρη του οδοστρώματος.
8. Φύλαξη της Διαδρομής: Η οργανωτική επιτροπή με την υποστήριξη των εθελοντών (στατικών και ποδηλατών), του ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ και το προσωπικό που θα διαθέσει η Δημοτική Αρχή Αχαρνών θα μεριμνήσει για την φύλαξη της διαδρομής. Δεδομένου όμως ότι δεν είναι δυνατή η απαγόρευση της κυκλοφορίας εντός του Ο.Χ. όλων των τροχοφόρων κατά τη διάρκεια του αγώνα, συνιστάται η προσοχή των δρομέων ιδιαίτερα κατά τη διάσχιση των κεντρικών δρόμων.
9. Φωτογραφική Κάλυψη: Φωτογραφίες και Video του αγώνα θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο τις επόμενες μέρες του αγώνα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 15 Οκτωβρίου 2013.Κάθε δρομέας συμμετέχει στον αγώνα με δική του ευθύνη και αποκτά δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής (On-Line Registration):  
α) Συμπληρώσει on-line τη φόρμα εγγραφής (Registration Form) στην ιστοσελίδα που θα ανακοινωθεί.
β) Καταβάλει εμπρόθεσμα το αντίτιμο συμμετοχής (Registration fee)  των 5 € σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της on-line εγγραφής καθώς και στο e-mail επιβεβαίωσης που θα λάβει.
γ) Αποστείλει το αποδεικτικό πληρωμής (Certificate of deposit/bank transfer) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ov.race.payment@gmail.com

Όριο συμμετοχών:
450 δρομείς για τον αγώνα των 10 μιλίων (16.1Κ)
150 δρομείς για τον αγώνα των 6Κ

Πέρας Εγγραφών: Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 (14:00)  ή νωρίτερα εφόσον συμπληρωθεί το όριο συμμετοχών.

Οι δρομείς που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή τους θα αναγράφονται σε λίστα(Registration list) η οποία θα αρχίσει να ενημερώνεται από τα μέσα Νοεμβρίου σε τακτά χρονικά διαστήματα και η οποία θα είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική δ/νση:  http://db.tt/YWq7qAWp

Την ημέρα του αγώνα δε θα πραγματοποιηθούν νέες εγγραφές, παρά μόνο στην περίπτωση λάθους κατά την εγγραφή, την καταχώρηση των αθλητών στη λίστα ή τη μεταφορά/παράληψη των στοιχείων κατά την πληρωμή αντιτίμου. Με βάση τα ανωτέρω, θα διατεθεί ελάχιστος αριθμός BIB γι’ αυτό ακριβώς το σκοπό. Η οργανωτική επιτροπή θέλει με αυτό τον τρόπο να διασφαλίσει την απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Οι αριθμοί συμμετοχής (Bib) και τα τσιπ ηλεκτρονικής χρονομέτρησης θα παραδίδονται στους δρομείς τη μέρα του αγώνα από την γραμματεία, στο χώρο της αθλητικού κέντρου (στίβος) του Ολυμπιακού Χωριού από τις 8:00 έως τις 9:15 αυστηρά. Εναλλακτικά, οι δρομείς μπορούν να παραλάβουν το πακέτο συμμετοχής τους (Bib και Chip), την προηγούμενη του αγώνα (14 Δεκ. 2013) από το χώρο του Αθλητικού Κέντρου του Ολυμπιακού Χωριού (Γραφεία ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ) από τις 20:00 έως 22:00. Σημειώνεται ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες εκτός από την περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, οπότε και θα αναβληθεί με τη δημοσίευση Δελτίου Τύπου.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΑ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ:
Η οργανωτική επιτροπή προσκαλεί όσους φίλους επιθυμούν να βοηθήσουν στην άρτια διεξαγωγή του αγώνα και να αναλάβουν καθήκοντα στο τομέα της φύλαξης της διαδρομής, της τροφοδοσίας-υδροδοσίας των δρομέων και γραμματειακής υποστήριξης στο σημείο εκκίνησης/τερματισμού. Η ώρες απασχόλησής τους θα είναι από τις 9:00-12:30 περίπου. Παρακαλούνται όσοι φίλοι μπορούν να διαθέσουν το χρόνο τους την ημέρα αυτή να επικοινωνήσουν με την οργανωτική επιτροπή στο e-mail:olympicvillage.race@gmail.com. Η επικοινωνία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία βδομάδα πριν τον αγώνα, για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή του και για να λάβουν οι εθελοντές τις κατάλληλες οδηγίες. Στους εθελοντές θα δοθούν ειδικά αναμνηστικά μπλουζάκια του αγώνα, ενώ θα υπάρξει ειδικός μπουφές με εδέσματα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και των απονομών.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Με την εγγραφή τους στον αγώνα οι δρομείς αποδέχονται τους παρακάτω όρους συμμετοχής: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι, με ατομική μου ευθύνη και κατόπιν των απαραιτήτων ιατρικών εξετάσεων που έκανα πρόσφατα και οι οποίες βεβαιώνουν την καλή μου υγεία και φυσική κατάσταση, επιθυμώ να λάβω μέρος στον Αγώνα Δρόμου που θα διεξαχθεί στο Αθλητικό Κέντρο του Ολυμπιακού Χωριού στις 15 Δεκεμβρίου 2013.
Αποδέχομαι ότι οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενα προβλήματα ή τραυματισμό που μπορεί να υποστώ ως αθλητής κατά τη διάρκεια του αγώνα και δηλώνω ότι παραιτούμαι ατομικά για λογαριασμό των διοργανωτών από κάθε σχετική αποζημίωση ή απαίτηση.
Επίσης, δηλώνω ότι επιτρέπω να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου και η φωτογραφία μου ελεύθερα από τους διοργανωτές προς τα μέσα ενημέρωσης και οπουδήποτε κριθεί σκόπιμο από αυτούς.»

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ: 
Για όσους επιθυμούν να προσέλθουν με ΙΧΕ, η πρόσβαση στο Ο.Χ. είναι εύκολη μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και της Λεωφόρου Κύμης (έξοδος προς Θρακομακεδόνες-Ολυμπιακό Χωριό), ενώ υπάρχει δυνατότητα ελεύθερου PARKING στον χώρο δίπλα στο Αθλητικό Κέντρο του O.X. Για όσους επιθυμούν να προσέλθουν με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της Γραμμής Χ40- Χ41 του ΟΑΣΑ (EXPRESSOAKA – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ) στην οποία μπορεί να γίνει επιβίβαση από τους σταθμούς του ΗΣΑΠ Ειρήνη και Νερατζιώτισσα. Πληροφορίες για τις ώρες των δρομολογίων στο τηλ. 185 (Τηλ. Κέντρο ΟΑΣΑ).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Παναγιώτης Γεώργος:  6947 875040
Γιώργος Γεροντίδης:   6978 291592
Ιωάννης Αποστολός: 6982 038649
e-mail: olympicvillage.race@gmail.com (Όλγα Γιανζίνα-Κασσωτάκη)
Facebook Group:  Runner’s Olympic Spirit (Horhe Trexalidis)
Web Site Αγώνα: http://jkassot.wix.com/2012-ov-10miles

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)