Προπόνηση & Εξοπλισμός Ποδηλασίας Τριάθλου : Βέλτιστο μήκος δισκοβραχίονα για non drafting αγώνες!

Κείμενο : Γιάννης Ψαρέλης – Γιάννης Ψαρέλης (BSc, MSc, MBA, PhDc) Προπονητής Τριάθλου (Κινητό : 6937179260 & Email : smartsportcoach@hotmail.com)

Ενα από τα θέματα γύρω από τα οποία υπάρχει αρκετή παραπληροφόρηση είναι η επιλογή του δισκοβραχίονα στο ποδήλατο μας. Πριν να σας δώσουμε ορισμένες πρακτικές συμβουλές ας αποσαφηνίσουμε ορισμένες έννοιες και ζητήματα.

Ο Αρχιμήδης είχε δηλώσει : « Δώσε μου ένα πολύ μεγάλο μοχλό και εγώ θα μπορέσω να μετακινήσω όλη την γη». Αυτό που ήθελε να πει είναι ότι όσο μεγαλώνει το μήκος ενός βραχίονα τόσο λιγότερη δύναμη χρειάζεται να εφαρμόσουμε για να παράγουμε ένα έργο. Ετσι είναι σαφές ότι στον δισκοβραχίονα του ποδηλάτου όσο μεγαλώνουμε το μήκος του τόσο λιγότερη δύναμη χρειάζεται να εφαρμόσουμε.

Όμως εκείνο το οποίο κάνουν λάθος αρκετοί προπονητές και αθλητές είναι σχετικά με το έργο.

Δηλαδή θεωρούν ότι μειώνεται και το απαιτούμενο έργο όταν αυξάνεται το μήκος του βραχίονα.

Ironman Training

Ironman Training Made Easy

Γιατί δημιουργείται αυτή η παρεξήγηση.

Η Ισχύς είναι ο χρονικός ρυθμός παραγωγής έργου και σε μία ευθεία κίνηση ισούται με το γινόμενο της δύναμης που εφαρμόζουμε επί την ταχύτητα του σώματος στο οποίο εφαρμόζεται αυτή η δύναμη.

Δηλαδή : Power (ισχύς) = velocity (ταχύτητα) Χ Force (δύναμη)

Ετσι δημιουργείται αυτή η παρεξήγηση. Αυτό ισχύει για τις γραμμικές (σε ευθεία γραμμή) μετακινήσεις.

Στο ποδήλατο και πιο συγκεκριμένα στην κίνηση των πεταλιών δεν έχουμε γραμμική αλλά κυκλική κίνηση συνεπώς εδώ δεν ισχύει αυτός ο τύπος της γραμμικής κίνησης.

Σε μία περιστορφική κίνηση η μηχανική ισχύς που προσδίδεται σε ένα σύστημα σε περιστροφική κίνηση ισούται με το γινόμενο της γωνιακής ταχύτητας απί την ροπή : Power (Ισχύς) =ω Χ  Momentum

Πολλές φορές χρησιμοποιείται το σύμβολο τ (από την αγγλική λέξη torque). H ροπή (torque) ισούται με το γινόμενο της ασκούμενης δύναμης με την απόσταση από το κέντρο περιστροφής μέχρι το σημείο άσκησης της δύναμης, όπου εδώ επειδή έχουμε κυκλική κίνηση είναι ίση με την ακτίνα. Συνεπώς τ = r (radial) X Force (δύναμη)

Εδώ το έργο είναι ανάλογο της δύναμης που ασκείται καθώς και της ακτίνας της κυκλικής κίνησης. Πρακτικά σημαίνει ότι ναι μεν ελαττώνεται η δύναμη που πρέπει να ασκήσουμε όμως μεγαλώνει η απόσταση που πρέπει να διανύσουν τα πόδια μας (περίμετρος). Οι μελέτες δείχνουν ότι δεν επηρεάζεται το έργο από την μεταβολή του δισκοβραχίονα.

Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψιν την ισχύ δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Τι παράγοντες πρέπει να λάβουμε υπόχιν μας. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψιν μας την κατανάλωση οξυγόνου, την μυική κόπωση, την καρδιακή συχνότητα κ.λπ.

Triathlon Coach Services

Triathlon Coach Hellas Nothing to Chance

Δυστυχώς τα πράγματα είναι μερικές φορές τόσο σύνθετα που εκτίθονται όσοι βγάζουν πρακτικούς κανόνες οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψιν τους σημαντικές παραμέτρους. Ετσι στο χρονόμετρο, όπως είναι το ποδηλατικό σκέλος του Τριάθλου σε non drafting αγώνες, οι αθλητές έχουν την τάση να πιστεύουν ότι χρειάζονται να χρησιμοποιούνται μεγαλύτεροι δισκοβραχίονες. Είναι έτσι όμως τα πράγματα; Υπάρχουν μειονεκτήματα από την χρήση μεγάλου μήκους δισκοβραχίονα στην ατομική χρονομέτρηση ;

Φυσικά και υπάρχουν. π.χ. μεγάλο μήκος δισκοβραχίονα συνεπάγεται ότι στην πιο υψηλή θέση έχουμε μεγάλη κάμψη στο γόνατο και συνεπώς ελαττωμένη δυνατότητα άσκησης μεγάλης δύναμης.

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η θέση του σώματος μας επηρεάζει την δυνατότητα άσκησης δύναμης (βλ. Μυϊκή συστολή). Δηλαδή σε μία ανηφόρα που κρατιόμαστε από το κέντρο του τιμονιού και είμαστε σε όρθια θέση μπορούμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη δύναμη από το να σκύψουμε στην αερόμπαρα. Όμως στην αερόμπαρα σκύβουμε στα φλατ κομμάτια καθώς ο παράγοντας της αεροδυναμικής είναι πολύ σημαντικός. Να σημειώσουμε ότι η δύναμη αντίστασης  την οποία καλούμαστε να υπερνικήσουμε είναι ανάλογη της μετωπικής επιφάνειας και ανάλογη του τετραγώνου της ταχύτητας που κινούμαστε.

Triathlon Coaching Cycling

Triathlon Coaching Cycling

Συμπέρασμα

Επειδή όλα τα παραπάνω μπορεί να σας ξεκαθάρισαν ορισμένες θεωρητικές, αν και πολλές βασικές έννοιες, το θέμα είναι πως επιλέγουμε το μήκος του δισκοβραχίονα.

Πριν σας δώσουμε πρακτικές συμβουλές πρέπει να σημειώσουμε ότι επιστημονικά δεν έχουν γίνει τόσο σημαντικές εργασίες όσο να είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα.

Οτι αναφέρουμε εδώ είναι αποτέλεσμα πρακτικής που χρησιμοποιούν οι προπονητές Τριάθλου/Ποδηλασίας :

Μετράμε αρχικά το μήκος/ ύψος του καβάλου.

  • Αθλητές με κάβαλο μέχρι 78,7εκ. (31 ίντσες =78,74εκ. ) χρησιμοποιούν δικοβραχίονα 170 mm.

  • Αθλητές με καβάλο 79 (31 ίντσες =78,74εκ. ) μέχρι (32 ίντσες= 81,28).

  • Αθλητές με μεγαλύτερο από 83,8 (33 ίντσες = 83,82εκ.) χρησιμοποιούν  βραζίονα μήκους 175 εκ.

Προπονητής Τριάθλου Γιάννης Ψαρέλης

Προπονητής Τριάθλου Γιάννης Ψαρέλης

Οταν τώρα κάνουμε αυτές τις αρχικές μετρήσεις έχουμε ένα καλό σημείο εκκίνησης για το ποδήλατο δρόμου μας. Στο ποδήλατο χρονομέτρου μπορούμε να επιλέξουμε βραχίονα προσθέτοντας άλλα 2,5 mm από τις παραπάνω μετρήσεις. Φυσικά εννοείται ότι δεν κάνουμε ποτέ απότομες μεταβολές. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε από τα 170mm στα 175mm καθώς αυτό είναι σίγουρο ότι θα μας βγάλει τραυματισμό.

Θα ήθελα να σημειώσουμε ότι αναφερόμαστε σε αγώνες χωρίς drafting και ότι σε αγώνες με drafting είναι λογικό να θέλουμε καλύτερες επιταχύνσεις.

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι ο σχεδιασμός του ποδηλάτου μπορεί να είναι περιοριστικός παράγοντας στην επιλογή του δισκοβραχίονα (αν και αυτό ισχύει σε σπάνειες περιπτώσεις όπως και στην πίστα) καθώς όταν είναι πολύ χαμηλά η μεσαία τριβή μπορεί μεγάλος δισκοβραχιονας να σημαίνει ότι βρίσκει στο έδαφος, πχ σε μία στροφή (Σπάνιο όμως το έχουμε δει ιδίως παλαιότερα που στο Τρίαθλο χρησιμοποιούσαν ποδήλατα με 650 τροχούς).

Triathlon Coach

Triathlon Coach

Summary
Προπόνηση & Εξοπλισμός Ποδηλασίας Τριάθλου : Βέλτιστο μήκος δισκοβραχίονα για non drafting αγώνες!
Article Name
Προπόνηση & Εξοπλισμός Ποδηλασίας Τριάθλου : Βέλτιστο μήκος δισκοβραχίονα για non drafting αγώνες!
Description
Ο Αρχιμήδης είχε δηλώσει : « Δώσε μου ένα πολύ μεγάλο μοχλό και εγώ θα μπορέσω να μετακινήσω όλη την γη». Αυτό που ήθελε να πει είναι ότι όσο μεγαλώνει το μήκος ενός βραχίονα τόσο λιγότερη δύναμη χρειάζεται να εφαρμόσουμε για να παράγουμε ένα έργο. Ετσι είναι σαφές ότι στον δισκοβραχίονα του ποδηλάτου όσο μεγαλώνουμε το μήκος του τόσο λιγότερη δύναμη χρειάζεται να εφαρμόσουμε. Όμως εκείνο το οποίο κάνουν λάθος αρκετοί προπονητές και αθλητές είναι σχετικά με το έργο.Δηλαδή θεωρούν ότι μειώνεται και το απαιτούμενο έργο όταν αυξάνεται το μήκος του βραχίονα.
Author

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)