Δείκτες Πρόβλεψης Κολυμβητικής Ταχύτητας σε Νεαρούς Επίλεκτους Κολυμβητές

Δείκτες Πρόβλεψης Κολυμβητικής Ταχύτητας σε Νεαρούς Επίλεκτους Κολυμβητές 

Χερουβείμ Ε1,2, Τσεκούρας Ι.Ε1, Ψαρέλης Γ1, Μεσσήνης Σ1, Συμεωνίδης Χ1, Κουλουβάρης Π1, Τσολάκης Χ1,2

11η Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή:

Η κολυμβητική ταχύτητα σε μικρές αποστάσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μεγιστοποίηση των προωθητικών δυνάμεων και την ελαχιστοποίηση των δυνάμεων αντίστασης. Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης ταλαντούχων νεαρών κολυμβητών που εν δυνάμει μπορούν να διακριθούν στο υψηλό επίπεδο, κρίνεται απαραίτητος ο προσδιορισμός εύκολα μετρήσιμων φυσικών παραμέτρων, οι οποίες σχετίζονται με την υψηλή κολυμβητική ταχύτητα. Συνεπώς, πρωταρχικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης που υφίσταται ανάμεσα σε βασικά φυσικά χαρακτηριστικά και την κολυμβητική ταχύτητα, σε ομάδα επίλεκτων νεαρών κολυμβητών/τριών.

Μεθοδολογία:

 

Για τη διεξαγωγή της μελέτης επιλέχθηκαν 142 κολυμβητές/τριες Εθνικού επιπέδου (74 αγόρια και 68 κορίτσια, ηλικίας 14.3±0.9 ετών, περιλαμβάνοντας συνολικά 58 αθλητές ελευθέρου, 28 αθλητές προσθίου, 30 αθλητές υπτίου και 26 αθλητές πεταλούδας), οι οποίοι ολοκλήρωσαν μέγιστη κολυμβητική προσπάθεια 20 μέτρων περιλαμβάνοντας εκκίνηση με ώθηση του τοιχώματος της πισίνας μέσα στο νερό. Πραγματοποιήθηκε ημι-προσδεμένη κολύμβηση, με εφαρμογή εξωτερικής οριζόντιας αντίστασης ενός κιλού, κατά την οποία κατεγράφη η μέση ταχύτητα και ισχύς (1080 sprint Motion, Nordic AB, Stockholm, Sweden). Από τα φυσικά και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά επιλέχθηκαν το συνολικό και καθιστό ανάστημα, η μάζα σώματος, ο δείκτης μάζας σώματος, το άνοιγμα χεριών, το άθροισμα των 7 δερματοπτυχών, η ευλυγισία, το εύρος κίνησης της ωμικής ζώνης, η ισομετρική δύναμη χειρολαβής και πραγματοποιήθηκε βηματική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη μέση κολυμβητική ταχύτητα.

 

Αποτελέσματα:

Από τις επιλεγμένες παραμέτρους προκύπτει πως το άνοιγμα χεριών αποτελεί τη μοναδική καθοριστική παράμετρο στο μοντέλο πρόβλεψης της μέσης κολυμβητικής ταχύτητας στα 20μ. τόσο για το ελεύθερο (r2=0.31, p=0.001, SEE=0,141) όσο και για το ύπτιο (r2=0.38, p=0.001, SEΕ=0.159). Το συνολικό ανάστημα φαίνεται πως προβλέπει τη μέση κολυμβητική ταχύτητα στο πρόσθιο (r2=0.40, p=0.001, SEE=0.135) και σε συνδυασμό με τη δύναμη καρπού αποτελούν τις δυο σημαντικές παραμέτρους πρόβλεψης για την πεταλούδα (r2=0.74, p=0.001, SEΕ=0.077).

 

Συζήτηση:

Εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα σε επιλεγμένες φυσικές και ανθρωπομετρικές παραμέτρους και τη μέση κολυμβητική ταχύτητα ανά στυλ, εντοπίζεται η σημαντικότητα συμμετοχής του σωματικού αναστήματος, του ανοίγματος χεριών καθώς και της ισομετρικής δύναμης χειρολαβής στα κριτήρια ανίχνευσης νεαρών ταλαντούχων κολυμβητών/τριων.

Summary
Article Name
Δείκτες Πρόβλεψης Κολυμβητικής Ταχύτητας σε Νεαρούς Επίλεκτους Κολυμβητές
Description
Η κολυμβητική ταχύτητα σε μικρές αποστάσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μεγιστοποίηση των προωθητικών δυνάμεων και την ελαχιστοποίηση των δυνάμεων αντίστασης. Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης ταλαντούχων νεαρών κολυμβητών που εν δυνάμει μπορούν να διακριθούν στο υψηλό επίπεδο, κρίνεται απαραίτητος ο προσδιορισμός εύκολα μετρήσιμων φυσικών παραμέτρων, οι οποίες σχετίζονται με την υψηλή κολυμβητική ταχύτητα. Συνεπώς, πρωταρχικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης που υφίσταται ανάμεσα σε βασικά φυσικά χαρακτηριστικά και την κολυμβητική ταχύτητα, σε ομάδα επίλεκτων νεαρών κολυμβητών/τριών.
Author

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)