Διαχείριση Άγχους

Κείμενο : Γιάννης Ψαρέλης, BSc, MSc x2, MBA, PhD candidate

Περιεχόμενα

 • Αθλητική Ψυχολογία

 • Σχέση Αθλητικής Ψυχολογίας και Αθλητικής Απόδοσης

 • Διέγερση, Αγχος, Στρες : Ορισμοί

 • Συμπτώματα τους στρες : Σωματικά και Ψυχολογικά

 • Τεχνικές χαλάρωσης.

 • Τεχνικές αύξησης του επιπέδου εγρήγορσης.

 • Βιβλιογραφία

Τί είναι η Αθλητική Ψυχολογία ;

Η Ψυχολογία είναι το επιστημονικό πεδίο που αναλύει τις ανθρώπινες συμπεριφορές, σκέψεις και συναισθήματα.

Σε συνέχεια του παραπάνω η Αθλητική Ψυχολογία  αναφέρεται στην επιστημονική ανάλυση  του τρόπου συμπεριφοράς , σκέψεων και συναισθημάτων εντός του αθλητικού πλαισίου, όπως η προπόνηση ή ο αγώνας. (Nicholls & Jones, 2013).

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναφερόμενοι στην Αθλητική Ψυχολογία κατανοούν ότι αυτή έχει δύο στόχους (Weinberg & Gould) :

 • Να κατανοήσει πως ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την αθλητική απόδοση;

 • Να καταννοήσει πως η συμμετοχή σε αθλητικές δρστηριότητες μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη, υγεία και την ευεξία των ανθρώπων;

Συνοπτικά όπως αναφέρει και ο  Cox (2002) «Η Αθλητική Ψυχολογία είναι η μελέτη των επιδράσεων διαφόρων ψυχολογικών και συναισθηματικών παραγόντων  στην απόδοση στον αθλητισμό και την άσκηση και των επιδράσεων της συμμετοχής σε αυτά σε ψυχολογικούς και συναισθηματικούς παράγοντες”.

Σχέση Αθλητικής Ψυχολογίας και βελτίωσης της αθλητικής απόδοσης

Η Clews (1996) αναφέρει : « Η Αθλητική Ψυχολογία  αποσκοπεί στο να κάνει τους αθλητές να σκεφτούν τους λόγους που συμμετέχουν  στον αθλητισμό καθώς και τί θέλουν να επιτύχουν. Οταν ξέρεις τους στόχους σου, οι νοητικές δεξιότητες μπορούν να σε βοηθήσουν να πετύχει αυτά που θέλεις… Η Αθλητική Ψυχολογία δεν μαθαίνει στους αθλητές και αθλήτριες πως να μάθουν και να βελτωθούν στο αθλημά τους. Τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να τους βοηθήσει να πετύχουν τις επιδόσεις των ονείρων τους.»

Οι αθλητές αφού έχουν μία αποτελεσματική SMART στοχοθεσία  μπορούν να μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τεχνικές και μεθόδους:

Για να αυξήσουν τα επίπεδα συγκέντρωσης τόσο στις προπονήσεις όσο και τους αγώνες

Για να αυξήσουν τα επίπεδα παρακίνησής τους.

Για να μειώσουν το προαγωνιστικό άγχος.

Για να μπορέσουν να συνυπάρξουν σωστά  και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την συνύπαρξη με προπονητές, άλλους αθλητές, επιστημονικό προσωπικό, δημοσιογράφους, συγγενείς κ.λπ.

Για να μπορέσουν να πιστέψουν αθλητικά στον εαυτό τους και να αυξήσουν τα επίπεδα αυτοπεποίθησης.

 

george daniel

Διέγερση – Αγχος – Στρες : Ορισμοί και διευκρινήσεις

Στους περισσότερους αθλητές και αθλήτριες υπάρχει ένα σχετικό μπέρδεμα αναφορικά με τις παραπάνω έννοιες και έτσι είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε δίνοντας τους ορισμούς.

Διέγερση είναι ένα μίγμα φυσιολογικών και ψυχολογικών διεργασιών που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο και αναφέρεται στην ένταση της παρακίνησης σε κάποια δεδομένη στιγμή. (Weinberg & Gould 2014)

Αγχος «είναι η αντιμετώπιση μίας αβέβαιας υπαρξιακής απειλής». Το άγχος είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο.  To άγχος είναι ένα αρνητικό συναίσθημα. Χαρακτηρίζεται από νευρικότητα, έννοια και φόβο και σχετίζεται με εγρήγορση ή ενεργοποίηση του σώματος. (Weinberg & Gould 2014)

Το διαχωρίζουμε  σε:

 • Χαρακτηριστικό άγχος (trait anxiety), το οποίο είναι μέρος της προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Στο χαρακτηριστικό άγχος έχουμε ως προυπόθεση ότι κάποιος εκλαμβάνει ως απειλιτικές μία σειρά γεγονότων/ συνθηκών που αντικειμενικά δεν είναι ψυχολογικά ή σωματικά επικίνδυνες.

 • Αγχος κατάστασης (state anxiety) αναφέρεται στο κομμάτι της συμπεριφοράς μας που συνεχώς αλλάζει. Αναφέρεται ως η συναισθηματική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υποκειμενικά και συνειδητά συναισθήματα φόβου και έντασης που συνοδεύονται από ενεργοποίηση ή εγρήγορση του αυτόνομου νευρικού συστήματος (Weinberg & Gould 2015)

Στρες είναι « μία μη συγκεκριμένη αντίδραση του σώματος σε οποιαδήποτε απαίτηση εγείερεται πάνω του». Είναι γνωστό ότι υπάρχει το ευννοικό/ θετικό στρες και το κακό στρες που πολλές φορές αναφέρεται ως δυσφορία και ακόμα πιο συχνά ως άγχος κατάστασης.

Το Στρες δεν είναι αποτέλεσμα αλλά μία διαδικασία. Τα στάδια του στρες είναι τα παρακάτω :

 1. Ερέθισμα (Πιθανός στρεσογόνος παράγοντας)

 2. Εκτίμηση της κατάστασης

 • Προσωπικό Συμφέρον

 • Αντιλαμβανόμενη Δυνατότητα Ανταπόκρισης

 1. Αντίδραση

 • Καμία Αντίδραση Αγχους

 • Αντίδραση άγχους

Ποια η διαφορά ανάμεσα στο άγχος και το στρες;

Αγχος «είναι η αντιμετώπιση μίας αβέβαιας υπαρξιακής απειλής».

Το άγχος είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο.

To άγχος είναι ένα αρνητικό συναίσθημα και χαρακτηρίζεται από νευρικότητα, έννοια και φόβο και σχετίζεται με εγρήγορση ή ενοργοποίηση του σώματος.

Στρες είναι « μία μη συγκεκριμένη αντίδραση του σώματος σε οποιαδήποτε απαίτηση εγείερεται πάνω του». Είναι γνωστό ότι υπάρχει το ευννοικό/ θετικό στρες και το κακό στρες που πολλές φορές αναφέρεται ως δυσφορία και ακόμα πιο συχνά ως άγχος κατάστασης.

Το Στρες δεν είναι αποτέλεσμα αλλά μία διαδικασία.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα τα χωρίζουμε σε σωματικά και ψυχολογικά

 

Σωματικά

 • Μυική ένταση

 • Μυικοί πόνοι

 • Αισθηση κόπωσης

 • Ξηρά χείλη/ Ξηροστομία

 • Συνεχής ανάγκη για ούρηση

 • Ναυτία

 • Υπεραερισμός

 • Αυξημένη καρδιακή συχνότητα

 • Αυξημένός ρυθμός αναπνοής/ Ταχύπνοια

 • Κρύα ή υγρά χέρια

 • Εφίδρωση

 • Σφίξιμο (πεταλούδες) στο στομάχι/ Στομαχική διαταραχή

 • Δυσκολία ύπνου

 • Πονοκέφαλος

 • Αίσθηση αρρώστιας

 • Αλλοίωση φωνής

 • Τρέμουλο στα πόδια

Ψυχολογικά

 • Αίσθηση σύγχυσης

 • Απώλεια μνήμης αναφορικά με λεπτομέρειες

 • Φόβος

 • Εννοια

 • Αδυναμία λήψης αποφάσεων

 • Αδυναμία συγκέντρωσης

 • Νοητική κόπωση

 • Νοητική σύγχυση

 

Σχέση μεταξύ διέγερσης και απόδοσης.

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που σχετίζουν το επίπεδο διέγερσης ώστε να μπορούμε να  έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Αυτές οι θεωρίες είναι :

 • Η θεωρία της Ορμής (Drive Theory) που υποστηρίζει ότι υπάρχιε γραμμική σχέση.

 • Η θεωρία του ανεστραμμένου U που υποστηρίει ότι υπάρχει σχέση ενός ανάποδου U

inverted_u1330613654332

IZOF = Individualized zones of optimal functioning . O κάθε αθλητής έχει μία βάλτιστη περιοχή εγρήγορσης που λειτουργεί.

images

Το φαινόμενο καταστροφής. Αποδέχεται την θεωρία του ανάποδου U αλλά υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα κατώφλι μετά το οποίο επέρχεται «καταστροφή».

pesharecouk-shared-resource-23-728

Η αντίστροφη θεωρία που υποστηρίζει ότι το επίπεδο διέγερσης επηρεάζει την απόδοση και η σχέση τους εξαρτάται από την ερμηνεία του καθενός του επιπέδου διέγερσης.

Μπορεί το άγχος και το στρες να προκαλέσουν τραυματισμούς;

Το ψυχολογικό στρες και το άγχος μειώνει τις αντιστάσεις του ανοσοποιητικού συστήματος, μεγαλώνει την επιβάρυνση του προπονητικού φορτίου, μειώνει την συγκέντρωση του ατόμου, την ικανότητα να εκτελέσει σωστά κινήσεις και ασκήσεις, επεμβαίνει αρνητικά στο ορμονικό σύστημα κ.λπ και όλα αυτά μαζί δημιουργούν προϋποθέσεις ατυχήματος ή τραυματισμού.

Τεχνικές αντιμετώπισης του άγχους

Οι τεχνικές μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες (Nichols & Jones) :

 • Σε αυτές που εστιάζουν στο πρόβλημα.Τεχνικές που αφορούν την αντιμετώπιση του προβλήματος εφαρμόζονται στο να περιοριστούν τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα που προκαλούν την αντίδραση του στρες. Τέτοια παραδείγματα είναι όταν ο αθλητής αυξάνει την ένταση της προσπάθειας (στην προπόνηση ή στον αγώνα), όταν ο αθλητής κάνει καλύτερη διαχείριση χρόνου τόσο στην προπόνηση/ ζωή του όσο και πριν τον αγώνα ή όταν έχει πλάνο αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων (π.χ. όταν πάθει λάστιχο)

 • Σε αυτές που εστιάζουν στην αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων.Τεχνικές που αφορούν τον περιορισμό των αρνητικών συναισθημάτων. Σε αυτή την κατηγορία έχουμε μεταξύ άλλων : την βοήθεια από κάποιον άλλο (π.χ. τον προπονητή μας), την προσευχή, το χιούμορ και τις τεχνικές ελέγχου της σκέψης

 • Σε αυτές που εστιάζουν στην αποφυγή της αντιμετώπισης. Τέτοιες περιπτώσεις  είναι το σταμάτημα (blocking), να φύγουμε μακριά από την κατάσταση άγχους και να αγνοήσουμε τους ανθρώπους.

Σωματικές Τεχνικές χαλάρωσης

 • Η τεχνική της σταδιακής χαλάρωσης.

 • Τεχνικές ελέγχου της αναπνοής

 • Biofeedback – με την χρήση ηλεκτροδίων

 • Υπνωση

 

Πρακτικές αύξησης του επιπέδου εγρήγορσης

 • Εσωτερικός μόνόλογος με θετικές εκφράσεις για να ανέβει η αθλητική αυτοπεποίθηση.

 • Αύξηση του επιπέδου αναπνοής με μικρές και κοφτές αναπνοές.

 • Κραυγές, π.χ. άρση βαρών.

 • Ακουσμα μουσικής

 • Με άσκηση. Νιώθω υποτονικός και μέσω της προθέρμανσης αυτό αλλάζει

 

Βιβλιογραφία

 • Nicholls Adam R. & Jones Leigh, «Psychology in sports coaching), Routlege

 • Weinberg Robert S. & Gould S, «Foundations of Sports and Exercise Psychology», Human Kinetics,Sixth Edition 2014

 • Cox Richard H. “Sports Psychology :Concepts and Applications”, Fifth Edition 2002(Μετάφραση Γιάννης Ζέρβας- Εκδόσεις Παρισιανού)

 • Gaylene Clews “Smart Sport”, Australian Institute of Sports, 1996

Μερικά λόγια για τον συντάκτη

Ο Γιάννης Ψαρέλης (ΒSc, MSc x 2 , MBA, PHd candidate) ασχολείται ενεργά με τον αθλητισμό από το 1977 και με το Τρίαθλο συστηματικά από το 1990 ως αθλητής (μόνιμος μέλος της εθνικής ομάδας ανδρών), προπονητής, διοικητικό στέλεχος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου και μέλος της ΕΟΕ καθώς και αρχισυντάκτης στις εξής ιστοσελίδες: athensjournal.gr, roadrunning.gr 3 Athlon. Gr, triathlon. Gr & triathlonworld. gr, cyclingworld.gr. 

Είναι εξαιρετικά έμπειρος προπονητής με περισσότερες από 10.000 ώρες προπονητικής εμπειρίας. Είναι επικεφαλής προπονητής στην Athens Triathlon Team, που αποτελεί την καλύτερη ομάδα Τριάθλου στην Ελλάδα.

Είναι μεταξύ άλλων πιστοποιημένος προπονητής Τριάθλου στην υψηλότερη βαθμίδα ( Τρίαθλο Νέα Ζηλανδία Level 3, αναγνωρισμένος από την Διεθνή Ομοσπονδία Τριάθλου), πιστοποιημένος προπονητής Κολύμβησης (Επίπεδο 4 στην ένωση προπονητών Κολύμβησης των ΗΠΑ) και Bronze License/ άδεια στην Ένωση προπονητών Κολύμβησης της Αυστραλίας), τρεξίματος μαραθωνίου δρόμου (North American Academy for Sport Professionals), ΤριάθλουIronman …

Είναι κάτοχος 3 πανεπιστημιακών τίτλων (2MSc & MBA)  και υποψήφιος διδάκτωρ στα ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής με γνωστικό πεδίο «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία στο Τρίαθλο», παράλληλα με το μεταπτυχιακό στη “Μεγιστοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης” στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Μερικές από τις προπονητικές του πιστοποιήσεις είναι οι εξής:

 • Triathlon New Zeeland Level 3 Accredited Coach, endorsed by International Triathlon Union

 • Ironman Triathlon Certified Coach & Ironman Coaches Association member

 • ASCA (American Swimming Coaches Association)  member & Level 4 Certified Coach

 • ASCTA ( Australian Swimming Teachers & Coaches Association) : Associate plus member, Accredited Swimming Teacher & Bronze License Swimming Coach.

 • North American Academy For Sport and Fitness- Marathon Running Certified Coach

 • USA National Federation of High Schools -Accredited & Certified Coach

 • University of Leicester, Postgraduate Diploma in Sociology of Sports (Sports Management)

 • Universite Lyon 1- Master europeen en management  des organizations sportives (MSc)

 • Stonebridge Associated Colleges- Diploma and Level 3 Certificate in Sports Coaching

 • Dual Career- University of Peloponnese- Certificate in Sports Physiology and Sports Psychology

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)