Δίαθλο, 11 Μαρτίου 2012
Δίαθλο, 11 Μαρτίου 2012
Δίαθλο, 11 Μαρτίου 2012
Δίαθλο, 11 Μαρτίου 2012
Δίαθλο, 11 Μαρτίου 2012
Δίαθλο, 11 Μαρτίου 2012
Δίαθλο, 11 Μαρτίου 2012
Δίαθλο, 11 Μαρτίου 2012
Δίαθλο, 11 Μαρτίου 2012

Δίαθλο, 11 Μαρτίου 2012

Με πολύ κρύο και ελαφριά βροχή αγωνίστηκαν οι αθλητές στο Ελληνικό. Δυστυχώς οι κριτές δεν εφάρμοσαν τις προβλεπόμενες από τους διεθνείς κανονισμούς διατάξεις που αφορούν το drafting. Τα αποτελέσματα είναι τελείως άδικα για κάποιους αθλητές καθώς ορισμένοι αθλητές έκαναν προκλητικό drafting.