Ντόπινγκ : Γνώσεις, στάσεις & συμπεριφορές μαθητών λυκείου.

Ερευνα : Αρβανίτη Ν. -Ψαρέλης Γ.

Survey_Doping_Students_Power Point

Το σχολικό περιβάλλον αποτελεί τον καταλληλότερο χώρο για την προώθηση πολιτικής κατά του ντόπινγκ.

Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της στάσης, των γνώσεων και των συμπεριφορών των νέων πάνω στο ντόπινγκ καθώς και η άποψή τους για τη συμβολή του σχολείου στο θέμα αυτό.

Χρόνος διεξαγωγής της έρευνας: Οκτώβριος 2004- Ιανουάριος 2005. n=1400, αγόρια 53%, κορίτσια 47%.

Η έρευνα διεξήχθη με ανώνυμα ερωτηματολόγια, σε πέντε πόλεις της Ελλάδας: Αθήνα (37%), Κόρινθο (24%), Άργος (15%), Ναύπλιον (14%), Ιωάννινα (10%).

Από τους μετέχοντες το 65% δηλώνει ότι αθλείται συστηματικά και το 52% είναι αθλητές σωματείων.

Συγκεκριμένα:

 • Ποδοσφαίρου (28,6%),
 • Καλαθοσφαίρισης (18%),
 • Αντισφαίρισης (8,3%),
 • Πετοσφαίρισης (7,7%),
 • Στίβου (7,5%),
 • Κολύμβησης (6,2%),
 • Πολεμικών Τεχνών (5,8%)…

Εκ των αποτελεσμάτων εδείχθη ότι οι νέοι θεωρούν το ντόπινγκ κοινωνικό φαινόμενο (63,4%), που αφορά όλες τις χώρες (68,5%) και όλα τα αθλήματα (60,9%).

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αντίθετοι στη χρήση ουσιών ντόπινγκ στον αθλητισμό (91%).

Η πλειοψηφία αναγνωρίζει ότι οι ουσίες προκαλούν βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό και μάλιστα το 56,7% θεωρεί ότι είναι δυνατόν να επιφέρουν, ακόμη, και το θάνατο.

Ένα μικρό ποσοστό 10% δηλώνει ότι έχει κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Το 74% θεωρεί λανθασμένη την άποψη ότι δίχως χρήση ουσιών ντόπινγκ δεν επιτυγχάνονται Ολυμπιακές και Παγκόσμιες διακρίσεις.

Σε πολύ έντονο βαθμό δείχνουν να μην γνωρίζουν ποιες ουσίες συγκαταλέγονται στη λίστα των απαγορευμένων. Έτσι λανθασμένα συγκαταλέγουν:

 • Την κρεατίνη (49,1%),
 • την παρακεταμόλη (30,5%),
 • την καφείνη (19,3%),
 • το ακετυλοσαλικυλικό οξύ (18,6%)… στις απαγορευμένες

ενώ: την εφεδρίνη (47,6%), την αυξητική ορμόνη (27,1%)…στις μη απαγορευμένες.

 

Οι νέοι ομολογούν ότι η πληροφόρηση προέρχεται από τα ΜΜΕ σε ένα μεγάλο ποσοστό (72,4%) ενώ η συνεισφορά του σχολείου στο θέμα αυτό δεν αγγίζει παρά το (19,8%).

Παρόλα αυτά η μαθητιώσα νεολαία πιστεύει  ότι το σχολείο είναι εκείνο που θα ευαισθητοποιήσει, θα καταρτίσει και θα εκπαιδεύσει κατάλληλα το μαθητή- αθλητή αλλά και τον αυριανό προπονητή και αθλητικό παράγοντα.

Φαίνεται πως μεταξύ των νέων το κλίμα για την ανάπτυξη προγραμμάτων αντι-ντόπινγκ είναι θετικό.

Συνεπώς, το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης του ντόπινγκ, τα οποία θα έχουν συστηματική, οργανωμένη και σπειροειδή μορφή.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας  -Συσχετίσεις

 

Σωματειακό αθλητισμό & Απαγορευμένες ουσίες

Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση που αφορά στην συμμετοχή τους στον Σωματειακό αθλητισμό ισχυρίζονται με ποσοστό 21,7% ότι το Ακέτυλοσαλκυλικό οξύ είναι απαγορευμένη ουσία και το 78,3% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

Οι μαθητές που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση που αφορά στην συμμετοχή τους στον Σωματειακό αθλητισμό ισχυρίζονται με ποσοστό 15,6% ότι το Ακέτυλοσαλκυλικό οξύ είναι απαγορευμένη ουσία και το 84,4% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

 

Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση που αφορά στην συμμετοχή τους στον Σωματειακό αθλητισμό ισχυρίζονται με ποσοστό 54,7% ότι η Ψευτοεφεδρίνη είναι απαγορευμένη ουσία και το 45,3% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

Οι μαθητές που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση που αφορά στην συμμετοχή τους στον Σωματειακό αθλητισμό ισχυρίζονται με ποσοστό 47,7% ότι η Ψευτοεφεδρίνη είναι απαγορευμένη ουσία και το 52,3% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

 

-Απαγορευμένες ουσίες & Λήψη ουσίας

Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 43,6% ότι η Παρακεταμόλη είναι απαγορευμένη ουσία και το 56,4% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

Οι μαθητές που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 30,1% ότι η Παρακεταμόλη είναι απαγορευμένη ουσία και το 69,9% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

 

Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 27,1% ότι η Καφεΐνη είναι απαγορευμένη ουσία και το 72,9% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

Οι μαθητές που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 19,3% ότι η Καφεΐνη είναι απαγορευμένη ουσία και το 80,7% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

 

Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 30,1% ότι το Ακέτυλοσαλκυλικό οξύ είναι απαγορευμένη ουσία και το 69,9% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

Οι μαθητές που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 18,2% ότι το Ακέτυλοσαλκυλικό οξύ είναι απαγορευμένη ουσία και το 81,8% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

 

Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 73,7% ότι η Κοκαΐνη είναι απαγορευμένη ουσία και το 26,3% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

Οι μαθητές που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 81,4% ότι η Κοκαΐνη είναι απαγορευμένη ουσία και το 18,6% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

 

Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 15,6% ότι η Φρουκτόζη είναι απαγορευμένη ουσία και το 84,4% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

Οι μαθητές που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 5,2% ότι η Φρουκτόζη είναι απαγορευμένη ουσία και το 94,8% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

 

Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 71,4% ότι η Μαριχουάνα είναι απαγορευμένη ουσία και το 28,6% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

Οι μαθητές που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 79,6% ότι η Μαριχουάνα είναι απαγορευμένη ουσία και το 20,4% ότι δεν είναι απαγορευμένη.

 

-Επιπτώσεις & Λήψη ουσίας

Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 12,9% ότι οι απαγορευμένες ουσίες προκαλούν καμία επίπτωση στην υγεία και το 87,1% ότι δεν προκαλούν.

Οι μαθητές που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 1,4% ότι οι απαγορευμένες ουσίες προκαλούν καμία επίπτωση στην υγεία και το 98,6% ότι δεν προκαλούν.

Βλέπουμε δηλαδή ότι οι μαθητές που λαμβάνουν ουσίες ισχυρίζονται σε πολύ πιο  μεγάλο ποσοστό (12,9%) , από εκείνους που δεν λαμβάνουν (1,4%), ότι οι απαγορευμένες ουσίες προκαλούν καμία επίπτωση στην υγεία.

 

Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 68,9% ότι οι απαγορευμένες ουσίες προκαλούν ακόμη και το θάνατο και το 31,1% ότι δεν προκαλούν.

Οι μαθητές που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 77,2% ότι οι απαγορευμένες ουσίες προκαλούν ακόμη και το θάνατο και το 22,8% ότι δεν προκαλούν.

Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι μαθητές που λαμβάνουν ουσίες ισχυρίζονται σε πιο  μικρό ποσοστό (68,9%) , από εκείνους που δεν λαμβάνουν (77,2%), ότι οι απαγορευμένες ουσίες προκαλούν ακόμη και το θάνατο.

 

-Συχνότητα άθλησης & Λήψη ουσίας

Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 30,2% ότι αθλούνται 1-2 φορές την εβδομάδα, το 42,9% ότι αθλούνται 3-5 φορές την εβδομάδα και το 26,9% ότι αθλούνται καθημερινά.

Οι μαθητές που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 44,6% ότι αθλούνται 1-2 φορές την εβδομάδα, το 43,4% ότι αθλούνται 3-5 φορές την εβδομάδα και το 12% ότι αθλούνται καθημερινά.

Παρατηρούμε ότι οι μαθητές που λαμβάνουν ουσίες, το μεγαλύτερό τους ποσοστό ανήκει στην κατηγορία άθλησης 3-5 φορές την εβδομάδα με ποσοστό 42,9%. Ενώ εκείνοι που δεν λαμβάνουν, το μεγαλύτερό τους ποσοστό ανήκει στην κατηγορία εκείνων που αθλούνται 1-2 φορές την εβδομάδα. Όσοι αθλούνται πιο συχνά έχουν και μεγαλύτερες πιθανότητες για λήψη κάποιας ουσίας.

 

-Να απαγορεύεται η χρήση ντόπινγκ στον αθλητισμό & Λήψη ουσίας

Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 73,3% ότι πρέπει να απαγορεύεται η χρήση του ντόπινγκ στον αθλητισμό και το 26,7% ότι δεν πρέπει να απαγορεύεται.

Οι μαθητές που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 92,7% ότι πρέπει να απαγορεύεται η χρήση του ντόπινγκ στον αθλητισμό ενώ το υπόλοιπο 7,3% ισχυρίζεται ότι δεν πρέπει να απαγορεύεται.

Συμπεραίνουμε ότι τα παιδιά που δεν λαμβάνουν ουσίες θεωρούν με ποσοστό 92,7% ότι πρέπει να απαγορεύεται η χρήση του ντόπινγκ στον αθλητισμό ενώ τα παιδιά που λαμβάνουν ουσίες με ποσοστό 73,3%. Δηλαδή τα παιδιά εκείνα που λαμβάνουν ουσίες ισχυρίζονται με πιο μικρό ποσοστό ότι πρέπει να απαγορεύεται η χρήση ντόπινγκ στον αθλητισμό από εκείνα που δεν λαμβάνουν.

 

Αθλητής δίχως ντόπινγκ δεν μπορεί να γίνει Ολυμπιονίκης ή Παγκόσμιος   Πρωταθλητής & Λήψη ουσίας

Οι μαθητές που απάντησαν θετικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 42,6% ότι η πρόταση αυτή είναι Σωστή και το 57,4% ότι είναι Λάθος.

Οι μαθητές που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση που αφορά στην λήψη ουσίας ισχυρίζονται με ποσοστό 23,8% ότι η πρόταση αυτή είναι Σωστή ενώ το υπόλοιπο 76,2% ισχυρίζεται ότι είναι Λάθος.

Συμπεραίνουμε ότι τα παιδιά που λαμβάνουν ουσίες(42,6%) θεωρούν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι η πρόταση αυτή είναι Σωστή σε σχέση με εκείνα που δεν λαμβάνουν ουσίες(23,8%).

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)