Το “ιδιωτικό συμφωνητικό” της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου.

Τις προηγούμενες εβδομάδες αρκετοί ιδιώτες διοργανωτές (ή υποψήφιοι διοργανωτές) αγώνων επικοινώνησαν με την Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου ώστε να τελέσει ο αγώνας τους κάτω από την αιγίδα της Ομσοπονδίας.

Προς μεγάλη τους έκπληξη η Ελληνική Ομοσπονδία τους έδωσε το παρακάτω συμβόλαιο το οποίο τους υποχρεώνει να υπογράψουν για να αναγνωρίσει τον αγώνα τους.

ιδιωτικό συμφωνητικό ΕΟΤΡΙ_

Μερικά από τα σημαντικά σημεία του συμβολαίου :

  1. Η Ομοσπονδία θα έχει το 40% των ακαθάριστων εσόδων Ο “συνδιοργανωτής” θα δικαιούται το 60% των ακαθάριστων εσόδων που θαπροκύψουν από αυτή την εκμετάλλευση και η Ομοσπονδία το 40%.
  2. Ο ιδιώτης θα καλύψει όλα τα έξοδα του αγώνα. Ο “συνδιοργανωτής” θα καλύψει εξ ολοκλήρου το κόστος διεξαγωγής της Αθλητικής Διοργάνωσης συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων που θα άπτονται της αρμοδιότητας της Ομοσπονδίας. Τυχόν έσοδα ή τυχόν έλλειμμα που θα προκύψουν από τη διαχείριση των οικονομικών της διοργάνωσης θα παραμείνουν ή θα βαρύνουν τον «συνδιοργανωτή».
  3. Ο διοργανωτής πρέπει να δώσει εγγυητική επιστολή 3000 ευρώ στην ομοσπονδία για την χρήση του αθλητικούς της εξοπλισμού. Για την εκτέλεση καλής λειτουργίας της παραγράφου 3.4 του παρόντος συμφωνητικού ο συνδιοργανωτής θα καταβάλει πριν την έναρξη των αγώνων εγγυητική επιστολή αξίας 3000 ευρώ η οποία θα του επιστρέφεται όταν και εφόσον τα υλικά της ΕΟΤΡΙ επιστρέψουν χωρίς απώλεια η ζημία.
  4. Ο διοργανωτής θα πρέπει να πληρώσει την μισθοδοσία των στελεχών της Ομσοπονδίας. Ο “συνδιοργανωτής” αναλαμβάνει την ευθύνη κάλυψης της μισθοδοσίας στελεχών που θα απασχοληθούν αποκλειστικά με την διοργάνωση της Αθλητικής Διοργάνωσης. Η επιλογή των στελεχών αποτελεί ευθύνη της Ομοσπονδίας και ο “συνδιοργανωτής” αναλαμβάνει την καταβολή των αποδοχών των στελεχών αυτών, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε …………… ( …….. €) ανά αγώνα και τα οποία θα καταβάλει ο“συνδιοργανωτής” στην Ομοσπονδία.
  5. Απαγορεύονται οι ανακοινώσεις στον Τύπο. Ο “συνδιοργανωτής” συμφωνεί να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση στα μέσα ενημέρωσης, σε δηλώσεις στον Τύπο ή ανακοινώσεις προς τον Τύπο που να αναφέρονται στη διοργάνωση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Ομοσπονδίας.
  6. Εχεμύθεια συμβολαίου. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να θεωρεί το παρόν καθώς και κάθεπληροφορία που λαμβάνουν από το άλλο μέρος ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιούν ή αποκαλύψουν σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων τους και αυτό μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για την εκτέλεση της παρούσας), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου μέρους. Το παρόν άρθρο δεν αφορά σε πληροφορίες που αποτελούν κοινό κτήμα, όχι όμως σαν αποτέλεσμα παράβασης του παρόντος άρθρου. Η επιβαλλόμενη με το παρόν υποχρέωση εχεμύθειας θα ισχύει και μετά τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση του παρόντος.
  7. Χρησιμοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής χρονομέτρησης της Ομοσπονδίας αφού βέβαια καταβάλλει 1000 ευρώ. Ο “συνδιοργανωτής” με την υπογραφή του παρόντος θα είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί την μονάδα χρονομέτρησης της ομοσπονδίας για την οποία θα καταβάλει το ποσόν των χιλίων Ευρώ (1.000,00 €) ανά αγώνα με την μορφή εισφοράς για την κάλυψη των εξόδων εγκατάστασης και λειτουργίας της.
  8. Σε περίπτωση καταγγελίας σύμφωνα με την παρ. 10.1α τότε ο «συνδιοργανωτής» οφείλει στην Ομοσπονδία το ποσόν των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00 €)

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)