Σύγκριση Δερματοπτυχών & Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης

Σύγκριση μεθόδων Δερματοπτυχών και Βιοηεκτρικής εμπέδησης στον προσδιορισμό του % ποσοστού σωματικού λίπους σε κορυφαίους εφήβους αθλητές κολύμβησης  και κωπηλασίας. 

Ε. Χερουβείμ 1,2, Χ. Τσολάκης 1,2 , Γ. Τσεκούρας 1, Χ. Συμεωνίδης 1, Γ. Ψαρέλης 1, Π. Κουλουβάρης 1

1 1η Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

ΣΚΟΠΟΣ: Ο ακριβής προσδιορισμός του σωματικού λίπους έχει ιδιαίτερη σημασία για την μελέτη παραμέτρων απόδοσης σε αθλητές υψηλών διακρίσεων. Ανάλογα με το αγώνισμα, η σχέση των επιπέδων σωµατικού λίπους και άλιπης σωματικής μάζας όταν συνδυαστεί µε τις κατάλληλες προπονητικές επιβαρύνσεις, προάγει την απόδοση. Συνεπώς σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η ύπαρξη διαφορών μεταξύ δύο διαφορετικών εξισώσεων υπολογισμού του % ποσοστού λίπους με τη μέθοδο των δερματοπτυχών (Durnin & Wοmersley και Jackson & Pollock), σε σύγκριση με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης (ΒΙΑ).

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην μελέτη συμμετείχαν 115 κολυμβητές, 104 κολυμβήτριες, 85 κωπηλάτες και 41 κωπηλάτριες των εθνικών κλιμακίων, μέσης ηλικίας 15.88±2.12 έτη, αναστήματος 172.92±9.12 cm και σωματικού βάρους 65.21±10.54 kgr. Η βιοηλεκτρική εμπέδηση στηρίχτηκε στην αρχή των τεσσάρων σημείων επαφής (Tanita MC 780), ενώ για τη μέθοδο των δερματοπτυχών χρησιμοποιήθηκαν οι εξισώσεις του Durnin & Womersley (4 σημεία, 4-DW) και των Jackson & Pollock (7 σημεία, 7-JP) αντίστοιχα. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης τριπλής κατεύθυνσης (2 φύλα) x (2 αθλήματα) x (3 μέθοδοι υπολογισμού σωματικού λίπους,3- ΜΥΣΛ) και ο συντελεστής συσχέτισης κατά Pearson (r).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 3-ΜΥΣΛ (F = 1260.65. p = 0.000, n2 = 0.787) και μεταξύ των δύο φύλων (F = 651.77, p = 0.000, n2 = 0.237) αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε επίσης αλληλεπίδραση μεταξύ φύλων και 3-ΜΥΣΛ (F = 106.15, p = 0.000, n2 = 0.657) καθώς και μεταξύ φύλων, αθλημάτων και 3-ΜΥΣΛ (F = 4.609, p = 0.033, n2 = 0.019). Στο σύνολο του δείγματος την μεγαλύτερη τιμή παρουσίασε η μέθοδος 4-DW (19.79±6.33) ενώ τη μικρότερη η μέθοδος 7-JP (11.84±6.21). Η μέση τιμή της μεθόδου BIA (18.81±4.70) διέφερε σημαντικά από τις μέσες τιμές των 4-DW και 7-JP (p<0.000). Ο συντελεστής συσχέτισης τη BIA και 4-DW ήταν (r = .817, p<0.000), ενώ ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ ΒΙΑ και 7-JP ήταν (r =  .862, p<0.000) αντίστοιχα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι το ποσοστό σωματικού λίπους σε αθλητές υψηλού επιπέδου βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση  τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. Για την περαιτέρω διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των μεθόδων απαιτείται η σύγκριση με αντίστοιχες μεθόδους αναφοράς (υδροστατική μέθοδος, απεικόνιση διπλής ενεργειακής απορρόφησης-DEXA).

Summary
Article Name
Δερματοπτυχές & BIA
Description
Ο ακριβής προσδιορισμός του σωματικού λίπους έχει ιδιαίτερη σημασία για την μελέτη παραμέτρων απόδοσης σε αθλητές υψηλών διακρίσεων. Ανάλογα με το αγώνισμα, η σχέση των επιπέδων σωµατικού λίπους και άλιπης σωματικής μάζας όταν συνδυαστεί µε τις κατάλληλες προπονητικές επιβαρύνσεις, προάγει την απόδοση. Συνεπώς σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η ύπαρξη διαφορών μεταξύ δύο διαφορετικών εξισώσεων υπολογισμού του % ποσοστού λίπους με τη μέθοδο των δερματοπτυχών (Durnin & Wοmersley και Jackson & Pollock), σε σύγκριση με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης (ΒΙΑ).
Author

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)