Σύγκριση Δερματοπτυχών & Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης

Σύγκριση μεθόδων Δερματοπτυχών και Βιοηεκτρικής εμπέδησης στον προσδιορισμό του % ποσοστού σωματικού λίπους σε κορυφαίους εφήβους αθλητές κολύμβησης  και κωπηλασίας. 

Ε. Χερουβείμ 1,2, Χ. Τσολάκης 1,2 , Γ. Τσεκούρας 1, Χ. Συμεωνίδης 1, Γ. Ψαρέλης 1, Π. Κουλουβάρης 1

1 1η Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

ΣΚΟΠΟΣ: Ο ακριβής προσδιορισμός του σωματικού λίπους έχει ιδιαίτερη σημασία για την μελέτη παραμέτρων απόδοσης σε αθλητές υψηλών διακρίσεων. Ανάλογα με το αγώνισμα, η σχέση των επιπέδων σωµατικού λίπους και άλιπης σωματικής μάζας όταν συνδυαστεί µε τις κατάλληλες προπονητικές επιβαρύνσεις, προάγει την απόδοση. Συνεπώς σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η ύπαρξη διαφορών μεταξύ δύο διαφορετικών εξισώσεων υπολογισμού του % ποσοστού λίπους με τη μέθοδο των δερματοπτυχών (Durnin & Wοmersley και Jackson & Pollock), σε σύγκριση με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης (ΒΙΑ).

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην μελέτη συμμετείχαν 115 κολυμβητές, 104 κολυμβήτριες, 85 κωπηλάτες και 41 κωπηλάτριες των εθνικών κλιμακίων, μέσης ηλικίας 15.88±2.12 έτη, αναστήματος 172.92±9.12 cm και σωματικού βάρους 65.21±10.54 kgr. Η βιοηλεκτρική εμπέδηση στηρίχτηκε στην αρχή των τεσσάρων σημείων επαφής (Tanita MC 780), ενώ για τη μέθοδο των δερματοπτυχών χρησιμοποιήθηκαν οι εξισώσεις του Durnin & Womersley (4 σημεία, 4-DW) και των Jackson & Pollock (7 σημεία, 7-JP) αντίστοιχα. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης τριπλής κατεύθυνσης (2 φύλα) x (2 αθλήματα) x (3 μέθοδοι υπολογισμού σωματικού λίπους,3- ΜΥΣΛ) και ο συντελεστής συσχέτισης κατά Pearson (r).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 3-ΜΥΣΛ (F = 1260.65. p = 0.000, n2 = 0.787) και μεταξύ των δύο φύλων (F = 651.77, p = 0.000, n2 = 0.237) αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε επίσης αλληλεπίδραση μεταξύ φύλων και 3-ΜΥΣΛ (F = 106.15, p = 0.000, n2 = 0.657) καθώς και μεταξύ φύλων, αθλημάτων και 3-ΜΥΣΛ (F = 4.609, p = 0.033, n2 = 0.019). Στο σύνολο του δείγματος την μεγαλύτερη τιμή παρουσίασε η μέθοδος 4-DW (19.79±6.33) ενώ τη μικρότερη η μέθοδος 7-JP (11.84±6.21). Η μέση τιμή της μεθόδου BIA (18.81±4.70) διέφερε σημαντικά από τις μέσες τιμές των 4-DW και 7-JP (p<0.000). Ο συντελεστής συσχέτισης τη BIA και 4-DW ήταν (r = .817, p<0.000), ενώ ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ ΒΙΑ και 7-JP ήταν (r =  .862, p<0.000) αντίστοιχα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι το ποσοστό σωματικού λίπους σε αθλητές υψηλού επιπέδου βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση  τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. Για την περαιτέρω διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των μεθόδων απαιτείται η σύγκριση με αντίστοιχες μεθόδους αναφοράς (υδροστατική μέθοδος, απεικόνιση διπλής ενεργειακής απορρόφησης-DEXA).

Summary
Article Name
Δερματοπτυχές & BIA
Description
Ο ακριβής προσδιορισμός του σωματικού λίπους έχει ιδιαίτερη σημασία για την μελέτη παραμέτρων απόδοσης σε αθλητές υψηλών διακρίσεων. Ανάλογα με το αγώνισμα, η σχέση των επιπέδων σωµατικού λίπους και άλιπης σωματικής μάζας όταν συνδυαστεί µε τις κατάλληλες προπονητικές επιβαρύνσεις, προάγει την απόδοση. Συνεπώς σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η ύπαρξη διαφορών μεταξύ δύο διαφορετικών εξισώσεων υπολογισμού του % ποσοστού λίπους με τη μέθοδο των δερματοπτυχών (Durnin & Wοmersley και Jackson & Pollock), σε σύγκριση με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης (ΒΙΑ).
Author

About triathlonworld

O Γιάννης Ψαρέλης γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Από το 1978 ασχολείται με τον αθλητισμό. Είναι αναγνωρισμένος προπονητής τριάθλου από την Ironman και Level 3 προπονητής τριάθλου από την εθνική Ομοσπονδία της Νεας Ζηλανδίας (με το καλύτερο σύστημα διαβίου εκπαίδευσης προπονητών), πιστοποιημένος δάσκαλος κολύμβησης (Teacher ID: 15843) από τον Σύνδεσμο Προπονητών Κολύμβησης της Αυστραλίας καθώς και Αργυρού Επιπέδου Διεθνής προπονητής από τον ίδιο σύνδεσμο (ASCTA International Silver :0534). Επίσης, είναι πιστοποιημένος προπονητής κολύμβησης από τον Σύνδεσμο Προπονητών κολύμβησης των ΗΠΑ επιπέδου 4:5 (ASCA Level 4:5). Συνολικά έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από 200 αγώνες τριάθλου και multistports και σε περισσότερους από 150 αγώνες τρεξίματος εκτός σταδίου. Έχει διατελέσει μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Διοικητικός Διευθυντής στην Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, Γενικός Γραμματέας στην Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου, Διευθυντής Αθλήματος στην ΟΕΟΑ Αθήνα 2004 κ.λπ. Έχει επίσης εμπνευστεί και διατελέσει Αθλητικός Διευθυντής του Κέντρου Υψηλού Αθλητισμού (Sports Excellence). Σπουδές: Χημεία (ΕΚΠΑ), ΜΒΑ (ΟΠΑ), Μεταπτυχιακό στην Αθλητική Διοίκηση (MSc,Lyon 1), το Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία ( από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνMSc). Πρόσφατα, είναι στη διαδικασία ολοκλήρωσης Μεταπτυχιακού πάνω στην Μεγιστοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης και την Προπονητική (ΔΠΘ). Σήμερα, είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο ΔΠΘ με αντικείμενο την εφαρμοσμένη Φυσιολογία στα αθλήματα αντοχής.