Σε αδιέξοδο τα ελληνικά κολυμβητήρια

Ολόκληρη η εισήγηση του Κυριάκου Αντωνιάδη στη σύσκεψη της ΚΟΕ με τα Σωματεία, στις 11 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ για τα Κολυμβητήρια, έχει ως εξής:

Αθήνα,  09/07/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΈΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

S.O.S.  AQUATICS

Φίλες  και  φίλοι ,

Βρισκόμαστε σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους των αθλημάτων της πισίνας, λόγω του δαπανηρού κόστους λειτουργίας τους, των περικοπών των κονδυλίων, της αλόγιστης και πολυέξοδης χρήσης τους και του ανύπαρκτου σχεδιασμού λειτουργίας, κάτι  που είχαμε επισημάνει σε ανοικτή επιστολή  μας, στις 20/05/2011.

Είναι πια αποδεκτό ότι τα αθλήματα της πισίνας, δεν μπορούν να υφίστανται εάν δεν λειτουργούν τα κολυμβητήρια και μάλιστα στις ελάχιστες ιδανικές συνθήκες. Την προηγούμενη περίοδο επικρατούσαν συνθήκες  ανασφάλειας λειτουργίας, πολλά κλειστά με χαμηλές θερμοκρασίες νερού, προβληματισμένες διοικήσεις με έντονη την αγωνία αναζήτησης λύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, πιεζόμενοι από ομάδες, προπονητές, γονείς και αθλητές.

Μάλιστα πολλοί δημοτικοί άρχοντες, κάτω από την πίεση της κατάστασης, συζητούν και μελετούν την παραχώρηση της χρήσης σε ιδιώτες, προκειμένου να βγάλουν το βάρος αυτό από τους ώμους τους. Αλλά και πολλοί χρήστες των κολυμβητηρίων, με την πρόφαση του γνώστη (αμφίβολης  γνώσης του αντικειμένου), μη γνωρίζοντας το κόστος λειτουργίας, συμβουλεύουν και παροτρύνουν αυτούς σε τέτοιες λύσεις, οδηγώντας  την κατάσταση σε φοβερά αδιέξοδα  και προβλήματα.

Τα προβλήματα όμως υπάρχουν και θα συνεχίσουν να αυξάνονται, εάν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε, όλοι μαζί οι εμπλεκόμενοι φορείς, προς το κοινό συμφέρον, αγνοώντας εάν διαθέτουμε κολυμβητήριο σε λειτουργία έως τώρα γιατί δεν γνωρίζουμε έως πότε θα συνεχίσουμε να το διαθέτουμε.

Σε αυτήν την πανελλήνια προσπάθεια, δεν μπορεί να μην ηγηθεί η Γ.Γ. Αθλητισμού και η Κολυμβητική Ομοσπονδία. Ως υπερκείμενες αρχές, μπορούν να ενεργοποιήσουν, να σχεδιάσουν, να συνεργαστούν με όλους τους φορείς και να εφαρμόσουν ένα νέο σχεδιασμό για την ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία των κολυμβητηρίων και κατ’ επέκταση των αθλημάτων τους.

Στο  σχεδιασμό αυτόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σημαντικά δεδομένα, που έως τώρα δεν είχαν υπολογιστεί και μετρηθεί, προκειμένου να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα και σε επιτυχείς ενέργειες.

01.  Δεν υπάρχουν αξιόπιστα, ενημερωμένα στοιχεία, για το πόσα κολυμβητήρια

διαθέτουμε, τις διαστάσεις αυτών, που βρίσκονται, τoν εξοπλισμό που διαθέτουν, τον φορέα που ανήκουν κ.α.

Με μια πρόχειρη καταγραφή, χωρίς να γνωρίζουμε ποια λειτουργούν, διαθέτουμε :

53 κολυμβητήρια    25 μέτρων

18 κολυμβητήρια    33 μέτρων

65 κολυμβητήρια    50 μέτρων

67 κολυμβητήρια    εκμάθησης

Από αυτά, με ένα πρόχειρο διαχωρισμό ιδιοκτησιακού καθεστώτος :

27  κολυμβητήρια ανήκουν  στην  ΓΓΑ,       ποσοστό        20%

13  κολυμβητήρια ανήκουν  σε  ομάδες,      ποσοστό        10%

96  κολυμβητήρια ανήκουν  σε  δήμους,     ποσοστό        70%

Συνολικά  αγωνιστικά-προπονητικά  κολυμβητήρια          136

Αυτά είναι εγκαταστημένα σε 116 χώρους/τοποθεσίες, κάποιες  από τις οποίες μπορεί να  φιλοξενούν και πάνω από δύο.

02. Τα κολυμβητήρια αυτά, κατ’ εκτίμηση και σύμφωνα με την συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων από μερικά αθλητικά κέντρα, κοστίζουν  :

Κόστος  θέρμανσης  (κατ΄εκτίμηση)                         21.000.000  ευρώ

Κόστος  υπολοίπων  (κατ΄εκτίμηση)                        12.500.000  ευρώ

Κόστος  μισθοδοσίας προσωπικού                         17.000.000  ευρώ

Κόστος  συντήρησης                                                    4.500.000  ευρώ

Συνολικά                                                                       55.000.000  ευρώ

03.Το κόστος λειτουργίας των αθλητικών σωματείων, που καλλιεργούν τα αθλήματα της

πισίνας, χωρίς τα έξοδα των εγκαταστάσεων τους, μόνο τα έξοδα προσωπικού τμημάτων, προπονητών και βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού ,εκτιμάται :

Κόστος  προπονητών   (εκτίμηση  αριθμού   1200-1350 άτομα) 12.000.000 ευρώ

Κόστος  υπαλλήλων ομάδων (εκτίμηση   αριθμού   300 άτομα)                2.000.000 ευρώ

Κόστος  βοηθητικού  προσωπικού (ιατροί ,φυσιοθεραπευτές κ.α)           1.000.000 ευρώ

Συνολικά                                                                                               15.000.000 ευρώ

04. Το κόστος λειτουργίας της Κ.Ο.Ε., που εξυπηρετεί  τα αθλήματα της πισίνας ,σε όλα τα επίπεδα, εκτιμάται στα 4.500.000 ευρώ.

Ο συνολικός τζίρος των AQUATICS SPORTS είναι περίπου 75.000.000 ευρώ

05) Βάσει τον αριθμό δελτίων αθλητών/τριων, που εκδίδονται  εκτιμάται  ότι ο μάχιμος αριθμός αθλητων/τριων είναι περίπου 18.000 και επιπλέον 10.000 νέοι  μελλοντικοί μικροί αθλητές/τριες  που βρίσκονται στα κολυμβητήρια (μόνιμα ή περιστασιακά).

Ο συνολικός αριθμός εκτιμάται στις 28.000 αθλητές/τριες.

Με  αφετηρία το σύνολο των αθλουμένων (28.000), μέση τιμή συνδρομής 35 €/μήνα και

για χρονικό διάστημα 10 μηνών, το συνολικό έσοδο εκτιμάται στα 10.000.000 €.

Τα συμπεράσματα που απορρέουν από τα συγκεκριμένα, κατ’ εκτίμηση, δεδομένα, είναι  τα

εξής :

-Υπάρχει τεράστια διαφορά, μεταξύ του τζίρου των αθλημάτων και των εσόδων που αυτά  φέρνουν

-Η τεράστια διαφορά καλύπτεται από πόρους δημοσίων φορέων (Κράτος, Δήμοι κ.α) και μικρό μέρος από ιδιωτικούς φορείς.

-Την πλειοψηφία των κολυμβητηρίων ελέγχουν οι Δήμοι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν από την διαχείριση και χρησιμοποιούν συμβούλους άσχετους με το αντικείμενο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αστρονομικά λειτουργικά κόστη και καμία εξοικονόμηση ενέργειας.

-Λανθασμένα πιστεύουν ότι με την είσπραξη χρημάτων από τους χρήστες, θα καλύψουν τις ανάγκες διαχείρισης, πριν εκτιμήσουν το κόστος εξόδων του κολυμβητηρίου και προβούν  σε σημαντικές οικονομίες λειτουργίας.

-Το μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας κατά αθλούμενο είναι περίπου 2.700 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο έσοδο είναι περίπου 360 ευρώ.

-Επιβεβαιώνονται οι φοβίες των δημοτικών αρχών, τις οποίες γνώριζαν, αλλά για πολιτικούς λόγους εξήγγειλαν μεγάλα κολυμβητήρια, σε ότι αφορά το δυσβάσταχτο λειτουργικό κόστος τους. Τώρα σκέφτονται να τα κλείσουν τους δαπανηρούς μήνες και να πληρώνουν την μετάβαση των ομάδων σε γειτονικά κολυμβητήρια.

-Εάν συνεχίσουμε να λειτουργούμε χωρίς σχεδιασμό και ο καθένας να κοιτάει την πάρτυ του, θα γεμίσουμε με κουφάρια άδειων  κολυμβητηρίων.

-Το υψηλό και σπάταλο λειτουργικό κόστος ξεπερνά ακόμα και την κοινωνική ανάγκη ύπαρξης κολυμβητηρίων και κατ’ επέκταση  των ωφελειών που προσφέρει. Διότι το κόστος  ξεπερνάει την υψηλή κοινωνική, αθλητική και υγιεινή προσφορά των αθλημάτων της πισίνας.

-Εάν δεν ρυθμιστεί, όσο είναι δυνατόν, το λειτουργικό κόστος, θα συνεχίσει να ζει ένας μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων επαγγελματιών σε ανασφάλεια, απλήρωτοι και χωρίς μέλλον. Η ευθύνη όλων αυτών είναι ιδιαίτερα υψηλή και θα πρέπει να ρυθμίσουν όχι τις οικονομικές απαιτήσεις τους αλλά τον τρόπο δουλειάς τους, να προστατέψουν τον εργασιακό τους χώρο (δηλ. το κολυμβητήριο από σπατάλες) και να συνεισφέρουν στην πιθανή  εξοικονόμηση ενέργειας.

Συνοπτικά, ενέργειες  και  προτάσεις  που θα μπορούσαν άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα  να εξομαλύνουν  την κατάσταση :

ΕΠΙΠΕΔΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

1)    Κεντροποιημένο  σύστημα  διαχείρισης των κολυμβητηρίων  και της λειτουργίας τους.

2)    Όποια κολυμβητήρια εντάσσονται (δημοτικά,κρατικά ,ιδιωτικά) θα τυγχάνουν ειδικών προνομίων αλλά και υποχρεώσεων.

3)    Εφαρμογή σχεδίου συνέργειας κολυμβητηρίων

4)    Τεχνοοικονομική  υποστήριξη και προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και λειτουργικών εξόδων.

5)    Προβολή των εγκαταστάσεων  στο εξωτερικό, ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού.

6)    Πρόγραμμα με την επωνυμία  SOS AQUATICS, πανελλαδική προβολή των πλεονεκτημάτων του Υγρού Στίβου, βασισμένη  στο τρίπτυχο άθληση – υγεία – ασφάλεια, με στόχο την αναγκαιότητα προσέλκυσης περισσοτέρων αθλουμένων, όλων των ηλικιών, για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων.

7)    Σύμπραξη από κοινού με ιδιωτικούς φορείς και αθλητικές ομάδες με σκοπό την συνεκμετάλλευση των εγκαταστάσεων.

8)    Προμήθεια απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής .

ΕΠΙΠΕΔΟ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ  &  ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

1)    Ένταξη  στο κεντροποιημένο σύστημα διαχείρισης, με κάλυψη των αναγκών αλλά και επαγγελματικών απαντήσεων στα σημαντικά κοστοβόρα ερωτήματα που υπάρχουν.

2)    Εφαρμογή προγραμμάτων αλλά και συστημάτων διαχείρισης, που δεν μπορούν να εφαρμόσουν λόγω πιθανού πολιτικού κόστους απέναντι σε δημότες και ομάδες.

3)    Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και όχι άχρηστες και απαραίτητες. Προμήθεια καλυμμάτων, μείωση όγκου νερού κ.α. .

4)    Συντονισμένα προγράμματα προσέλκυσης διαφόρων αθλουμένων με σκοπό την αύξηση  των εισερχομένων  στα κολυμβητήρια, άρα αύξηση εσόδων.

5)    Διοργανώσεις διεθνών και εθνικών αγώνων για προβολή και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων. Μόνο με τους αγώνες και την προσέλκυση φιλάθλων γίνονται γνωστές οι εγκαταστάσεις.

ΕΠΙΠΕΔΟ  ΟΜΑΔΩΝ &  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

1)    Σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης, πρέπει οι αθλητικές ομάδες να πρωτοστατήσουν στην εξοικονόμηση των λειτουργικών εξόδων και προγραμμάτων ανάπτυξης, βοηθώντας  επικουρικά τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης (Κράτος, Δήμος, κ.α)

2)    Όπου είναι εφικτό, να συλλειτουργήσουν την εγκατάσταση .

3)    Για τους δαπανηρούς μήνες, να λειτουργήσουν σε συνέργεια με άλλα σωματεία .

Τελειώνοντας την τοποθέτηση μου, θα ήθελα να τονίσω ότι η ανάπτυξη των αθλημάτων της πισίνας, τα τελευταία 20-25 χρόνια  και οι επιτυχίες που έχει, οφείλονται στις διοικήσεις της Κ.Ο.Ε., στις επενδύσεις του Κράτους, στους προπονητές, παράγοντες σωματείων και αθλητές.

Αυτοί που οδήγησαν τόσο υψηλά τα αθλήματα πρέπει τώρα να ηγηθούν και της προσπάθειας να προστατέψουν όλοι μαζί  ότι έχουν δημιουργήσει .

Κυριάκος   Ιακ.  Αντωνιάδης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)