Πρόβλεψη VO2max στην Κωπηλασία

Πρόβλεψη Μέγιστης Πρόσληψης Οξυγόνου από τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και την δοκιμασία απόδοσης των 4 λεπτών σε κωπηλάτες.

Ε. Χερουβείμ 1,2, Γ. Τσεκούρας 1, Χ. Τσολάκης 1,2X. Συμεωνίδης 1, Γ. Ψαρέλης 1, Π. Κουλουβάρης 1

11η Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ: Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες της κωπηλατικής απόδοσης τόσο σε άνδρες όσο σε γυναίκες. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προβλεφθεί η VO2max σε αθλητές της κωπηλασίας χρησιμοποιώντας ένα εύρος φυσιολογικών παραμέτρων όπως είναι τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και η κωπηλατική απόδοση σε δοκιμασία διάρκειας τεσσάρων λεπτών.

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνολικά 50 αθλητές/τριες της κωπηλασίας (26 Α και 24 Γ), ηλικίας 17±0.2 ετών, υποβλήθηκαν σε ανθρωπομετρική αξιολόγηση, προσδιορίστηκε η σύσταση σώματος μέσω δερματοπτυχών και πραγματοποίησαν δοκιμασία απόδοσης σε κωπηλατοεργόμετρο (Concept II Model D) διάρκειας 4 λεπτών. Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας καταγράφηκε συνεχόμενα η καρδιοαναπνευστική απόκριση (K5, Cosmed, Italy). Για την πρόβλεψη των παραγόντων που προσδιορίζουν τη VO2max πραγματοποιήθηκε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τη VO2max και ανεξάρτητες μεταβλητές τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (ηλικία, σωματικό βάρος, ανάστημα, άνοιγμα χεριών και καθιστό ανάστημα), τη σύσταση σώματος (άθροισμα 8 δερματοπτυχών) και τα χαρακτηριστικά απόδοσης (καλυπτόμενη απόσταση στα 4 λεπτά, μέση παραγόμενη ισχύς, συχνότητας κουπιάς και συγκέντρωσης γαλακτικού οξύ στην ηρεμία και στη μέγιστη προσπάθεια).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το μοντέλο πρόβλεψης της VO2max διαμορφώθηκε ως εξής: VO2max= 0.007 (Μέση Παραγόμενη Ισχύς) + 0.01 (Ανάστημα) + 0.04 (Ηλικία) – 2.0006 (R2=0.73, τυπικό σφάλμα εκτίμησης=0.52, p<0.000). Επιπλέον, τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (σωματικό βάρος, άθροισμα 8 δερματοπτυχών και ηλικία) μπόρεσαν να εξηγήσουν το 74% της διακύμανσης της VO2max (R2=0.74, τυπικό σφάλμα εκτίμησης=0.50, p<0.000), ενώ από τα χαρακτηριστικά απόδοσης μόνο η μέση παραγόμενη ισχύς μπόρεσε να εξηγήσει το 70% της διακύμανσης της VO2max (R2=0.71, τυπικό σφάλμα εκτίμησης=0.52, p<0.000).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 67.17% της συνολικής διακύμανσης της VO2max προβλέφθηκε από τη μέση παραγόμενη ισχύς, ενώ το ανάστημα και η ηλικία εξήγησαν επιπλέον το 15.19% και το 9.93% της συνολικής διακύμανσης της VO2max, αντίστοιχα. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη είτε μόνο τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά είτε μόνο τη μέση παραγόμενη ισχύς κατά τη δοκιμασία 4λεπτών στο κωπηλατοεργόμετρο μπορούν να προβλέψουν στην ίδια ουσιαστικά αναλογία τη VO2max.

Summary
Article Name
Μέγιστη Πρόσληψη Οξυγόνου
Description
Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες της κωπηλατικής απόδοσης τόσο σε άνδρες όσο σε γυναίκες. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προβλεφθεί η VO2max σε αθλητές της κωπηλασίας χρησιμοποιώντας ένα εύρος φυσιολογικών παραμέτρων όπως είναι τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και η κωπηλατική απόδοση σε δοκιμασία διάρκειας τεσσάρων λεπτών.
Author

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)