Πρόβλεψη VO2max στην Κωπηλασία

Πρόβλεψη Μέγιστης Πρόσληψης Οξυγόνου από τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και την δοκιμασία απόδοσης των 4 λεπτών σε κωπηλάτες.

Ε. Χερουβείμ 1,2, Γ. Τσεκούρας 1, Χ. Τσολάκης 1,2X. Συμεωνίδης 1, Γ. Ψαρέλης 1, Π. Κουλουβάρης 1

11η Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ: Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες της κωπηλατικής απόδοσης τόσο σε άνδρες όσο σε γυναίκες. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προβλεφθεί η VO2max σε αθλητές της κωπηλασίας χρησιμοποιώντας ένα εύρος φυσιολογικών παραμέτρων όπως είναι τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και η κωπηλατική απόδοση σε δοκιμασία διάρκειας τεσσάρων λεπτών.

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνολικά 50 αθλητές/τριες της κωπηλασίας (26 Α και 24 Γ), ηλικίας 17±0.2 ετών, υποβλήθηκαν σε ανθρωπομετρική αξιολόγηση, προσδιορίστηκε η σύσταση σώματος μέσω δερματοπτυχών και πραγματοποίησαν δοκιμασία απόδοσης σε κωπηλατοεργόμετρο (Concept II Model D) διάρκειας 4 λεπτών. Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας καταγράφηκε συνεχόμενα η καρδιοαναπνευστική απόκριση (K5, Cosmed, Italy). Για την πρόβλεψη των παραγόντων που προσδιορίζουν τη VO2max πραγματοποιήθηκε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τη VO2max και ανεξάρτητες μεταβλητές τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (ηλικία, σωματικό βάρος, ανάστημα, άνοιγμα χεριών και καθιστό ανάστημα), τη σύσταση σώματος (άθροισμα 8 δερματοπτυχών) και τα χαρακτηριστικά απόδοσης (καλυπτόμενη απόσταση στα 4 λεπτά, μέση παραγόμενη ισχύς, συχνότητας κουπιάς και συγκέντρωσης γαλακτικού οξύ στην ηρεμία και στη μέγιστη προσπάθεια).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το μοντέλο πρόβλεψης της VO2max διαμορφώθηκε ως εξής: VO2max= 0.007 (Μέση Παραγόμενη Ισχύς) + 0.01 (Ανάστημα) + 0.04 (Ηλικία) – 2.0006 (R2=0.73, τυπικό σφάλμα εκτίμησης=0.52, p<0.000). Επιπλέον, τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (σωματικό βάρος, άθροισμα 8 δερματοπτυχών και ηλικία) μπόρεσαν να εξηγήσουν το 74% της διακύμανσης της VO2max (R2=0.74, τυπικό σφάλμα εκτίμησης=0.50, p<0.000), ενώ από τα χαρακτηριστικά απόδοσης μόνο η μέση παραγόμενη ισχύς μπόρεσε να εξηγήσει το 70% της διακύμανσης της VO2max (R2=0.71, τυπικό σφάλμα εκτίμησης=0.52, p<0.000).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 67.17% της συνολικής διακύμανσης της VO2max προβλέφθηκε από τη μέση παραγόμενη ισχύς, ενώ το ανάστημα και η ηλικία εξήγησαν επιπλέον το 15.19% και το 9.93% της συνολικής διακύμανσης της VO2max, αντίστοιχα. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη είτε μόνο τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά είτε μόνο τη μέση παραγόμενη ισχύς κατά τη δοκιμασία 4λεπτών στο κωπηλατοεργόμετρο μπορούν να προβλέψουν στην ίδια ουσιαστικά αναλογία τη VO2max.

Summary
Article Name
Μέγιστη Πρόσληψη Οξυγόνου
Description
Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες της κωπηλατικής απόδοσης τόσο σε άνδρες όσο σε γυναίκες. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προβλεφθεί η VO2max σε αθλητές της κωπηλασίας χρησιμοποιώντας ένα εύρος φυσιολογικών παραμέτρων όπως είναι τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και η κωπηλατική απόδοση σε δοκιμασία διάρκειας τεσσάρων λεπτών.
Author

About triathlonworld

O Γιάννης Ψαρέλης γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Από το 1978 ασχολείται με τον αθλητισμό. Είναι αναγνωρισμένος προπονητής τριάθλου από την Ironman και Level 3 προπονητής τριάθλου από την εθνική Ομοσπονδία της Νεας Ζηλανδίας (με το καλύτερο σύστημα διαβίου εκπαίδευσης προπονητών), πιστοποιημένος δάσκαλος κολύμβησης (Teacher ID: 15843) από τον Σύνδεσμο Προπονητών Κολύμβησης της Αυστραλίας καθώς και Αργυρού Επιπέδου Διεθνής προπονητής από τον ίδιο σύνδεσμο (ASCTA International Silver :0534). Επίσης, είναι πιστοποιημένος προπονητής κολύμβησης από τον Σύνδεσμο Προπονητών κολύμβησης των ΗΠΑ επιπέδου 4:5 (ASCA Level 4:5). Συνολικά έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από 200 αγώνες τριάθλου και multistports και σε περισσότερους από 150 αγώνες τρεξίματος εκτός σταδίου. Έχει διατελέσει μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Διοικητικός Διευθυντής στην Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, Γενικός Γραμματέας στην Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου, Διευθυντής Αθλήματος στην ΟΕΟΑ Αθήνα 2004 κ.λπ. Έχει επίσης εμπνευστεί και διατελέσει Αθλητικός Διευθυντής του Κέντρου Υψηλού Αθλητισμού (Sports Excellence). Σπουδές: Χημεία (ΕΚΠΑ), ΜΒΑ (ΟΠΑ), Μεταπτυχιακό στην Αθλητική Διοίκηση (MSc,Lyon 1), το Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία ( από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνMSc). Πρόσφατα, είναι στη διαδικασία ολοκλήρωσης Μεταπτυχιακού πάνω στην Μεγιστοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης και την Προπονητική (ΔΠΘ). Σήμερα, είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο ΔΠΘ με αντικείμενο την εφαρμοσμένη Φυσιολογία στα αθλήματα αντοχής.