1ος Αγώνας Ορεινού Δρόμου στο πανέμορφο δάσος του Κουβαρά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩ ΝΑ
Ο Δήμος Σαρωνικού, προκηρύσσει τον 1ος Αγώνα Ορεινού Δρόμου στο Δάσος του
Κουβαρά.
Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι αθλητές είναι 11 χιλιόμετρα και θα διεξαχθεί σε βατό
χωματόδρομο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ: 9:00 π.μ.
ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΩΝΑ: 10:00 π.μ.
ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ: Εκκλησία Υπαπαντής Κουβαρά.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Πρέπει να αποσταλούν μέχρι 18 Νοεμβρίου 2011 με fax
ή e-mail.
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ: Αθηνών & Ρ.Φεραίου, Τ.Κ. 19010, Καλύβια
Τηλ: 2299 320353 Fax: 2299048653 – Δημήτρης Αναγνώστου.
E-mail: dimitrios.anagnostou@kalivia.gr
OΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Ο συνολικός αριθμός των συμμετοχών δεν πρέπει να υπερβαίνει
τους 200.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΩΝ: Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011 από τις 8: 30 π.μ. έως και τις 9:30
π.μ., από την γραμματεία του αγώνα.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ: Θα δοθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους αθλητές και αναμνηστικά
διπλώματα και μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες μετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ
Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011
Άνοιγμα Γραμματείας 08:30πμ – 09:30πμ
Πληροφορίες – Παραλαβή αριθμών
Εκκίνηση Αγώνα 10:00πμ
Τελετή λήξης – Απονομές 12:00μ
Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2299320300, 2299320353 – κ. Δημ. Αναγνώστου
Φαξ: 2299048653, e-mail: dimitrios.anagnostou@kalivia.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΟΡΟΙ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Υποχρεώσεις και ευθύνες αθλητών
Κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να φέρει στο μπροστινό μέρος της
μπλούζας του και σε εμφανές σημείο τον αριθμό συμμετοχής του, τον οποίο θα
παραλάβει από τη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Ο αριθμός
απαγορεύεται να διπλωθεί η να αλλοιωθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια, τεχνητή υποβοήθηση των
αθλητών μεταξύ τους καθώς και η χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου βοηθητικού
μέσου.
Όλοι οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για την καλή φυσική τους κατάσταση και
οφείλουν να υποβληθούν σε εξέταση από γιατρό πριν τον αγώνα για να διαπιστωθεί
η ικανότητα τους για συμμετοχή σε αυτόν. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να
μην επιτρέψει σε κάποιον αθλητή να ξεκινήσει ή να ολοκληρώσει τον αγώνα αν
υπάρχει σχετική γνωμάτευση του γιατρού του αγώνα.
Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο σωματικής βλάβης ή
φθοράς του εξοπλισμού τους από την συμμετοχή τους στον αγώνα ορεινού δρόμου
και τις συνέπειες αυτών. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για τον τραυματισμό ή
οποιαδήποτε άλλη βλάβη της υγείας των συμμετεχόντων, οι οποίοι υποβάλλοντας
την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που εμπεριέχει η
κίνηση σε ορεινό περιβάλλον και ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και
τους επιτρέπει να αγωνιστούν.
Με την εγγραφή τους στον αγώνα δηλώνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα
στραφούν ή θα προβάλλουν απαίτηση εναντίων των διοργανωτών ή εκπροσώπων
αυτών ή των χορηγών ή της εποπτεύουσας αρχής αν πάθουν υλική, σωματική η
ηθική βλάβη οι ίδιοι ή οι συνοδοί τους ή οποιοσδήποτε τρίτος εξ αιτίας τους από
την εγγραφή ή τη συμμετοχή τους στον 1ο ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΑΣΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ).
Ποινές
Στην περίπτωση που υπάρξει κάποια από τις παρακάτω παραβάσεις των
κανονισμών, επιβάλλεται στον αθλητή – συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού:
Μη εμφάνιση ή αλλοίωση του αριθμού συμμετοχής.
Αποδοχή εξωτερικής βοήθειας.
Χρήση μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου.
Ρίψη απορριμμάτων.
Παρεμπόδιση άλλου αθλητή ή αντιαθλητική συμπεριφορά.
Μη συμμόρφωση με τις οδηγίες των κριτών.
Αγένεια -ανάρμοστη συμπεριφορά προς την οργανωτική επιτροπή, τους
κριτές, τους εθελοντές κτλ.
Μη παρουσία σε σταθμό ελέγχου.
Άρνηση εξέτασης από γιατρό της διοργάνωσης, αν αυτό κριθεί απαραίτητο
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Εγκατάλειψη του αγώνα και μη ενημέρωση κριτή.
Τροποποίηση κανονισμών
Η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών
διεξαγωγής του αγώνα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Σε καμιά περίπτωση η οποιαδήποτε αλλαγή δε θα επιφέρει αλλοίωση του ύφους του
αγώνα.
Ενστάσεις
Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή το αργότερο
σε διάστημα 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του. Η όποια απόφαση της επιτροπής
ενστάσεων, είναι τελική και δεν δέχεται καμία συζήτηση.
Προβολή
Κάθε αθλητής, υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής του στον αγώνα, αυτόματα
επιτρέπει στο διοργανωτή τη φωτογράφηση και τη βιντεοσκόπηση του κατά τη
διάρκεια του αγώνα και των απονομών και τη χρήση του υλικού αυτού για
διαφημιστικούς σκοπούς.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΗ – ΤΚ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
E-MAIL
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …… / …… / 2011
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)