Διημερίδα : “Ο εθνικός αθλητικός σχεδιασμός και η επανεξέταση της αθλητικής νομοθεσίας”.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων λειτουργίας του Σ.Ε.Φ., σας προσκαλεί στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2010 στις εγκαταστάσεις του Σταδίου, σε διημερίδα νομικού και αθλητικού προβληματισμού, σκέψης και πρότασης με γενικό θέμα:

 

«Ο εθνικός αθλητικός σχεδιασμός και η επανεξέταση της αθλητικής νομοθεσίας

Τι πρέπει να αλλάξει και γιατί »,

Η εκδήλωση διεξάγεται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, την οργανωτική φροντίδα του Δ.Σ του Σ.Ε.Φ. και την επιστημονική υποστήριξη της «Επιθεώρησης Αθλητικού Δικαίου», περιοδικής έκδοσης της Γ.Γ.Α., αποσκοπώντας στην ανταλλαγή και καταγραφή απόψεων όλων των φορέων του αθλητισμού, πάνω σε καίρια θέματα και χρονίζοντα προβλήματα της αθλητικής μας νομοθεσίας.

Οι θεματικές ενότητες της διημερίδας θα αναπτυχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή 17/12/2010

10:00: Έναρξη-Χαιρετισμοί

11:00: Αθλητικά Σωματεία: Οικονομική ελευθερία, Περιορισμοί,

Έλεγχος

12:00: Αθλητικές Ενώσεις, Ομοσπονδίες, Ε.Ο.Ε.: Αυτοδιοίκητο,

Μονοπώλιο, Ειδική αθλητική αναγνώριση, Νομική μορφή,

Διαιτησία

13:00: Διάλειμμα

14:00: Ειδικός Αθλητισμός: Αθλητισμός ΑμεΑ, Μαζικός και Σχολικός

Αθλητισμός

15:00: Αθλητικά επαγγέλματα, επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις:

Αποσαφήνιση ρόλων, σχέσεων και λειτουργιών

16:00: Διάλειμμα

17:00: Ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές: Εννοιολογικός

επαναπροσδιορισμός

18:00: ΑΑΕ και ΤΑΑ: Επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας και της

σχέσης τους με τα ιδρυτικά σωματεία, Συγχωνεύσεις,

Περιορισμοί, Έλεγχος

19:00: Δεξίωση

 

Σάββατο 18/12/2010

 

10:00: Βία στα γήπεδα: Αναθεώρηση του κυρωτικού μηχανισμού, Ο

ρόλος των συνδέσμων φιλάθλων

11:00: Αθλητική Δικαιοσύνη: Νομική φύση, Αναδιάρθρωση

οργάνων, Κυρώσεις για προσυνεννοημένους αγώνες.

12:00: Διάλειμμα

13:00: Ντόπινγκ: Απλοποίηση του ελεγκτικού και κυρωτικού

μηχανισμού, Σχέση με διεθνείς οργανώσεις για το ντόπινγκ.

14:00: Ε.Ε.: Προοπτικές για τη νομοθεσία περί στοιχήματος,

τηλεοπτικών δικαιωμάτων, ελεύθερης κυκλοφορίας και

αναγνώρισης διπλωμάτων

15:00: Αποτίμηση – Λήξη Εργασιών

 

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, μπορούν να προετοιμάσουν μικρής έκτασης εισηγήσεις, παρεμβάσεις ή προτάσεις νομοθετικών αλλαγών και να τις αποστείλουν έγκαιρα, υπόψη κ. Α. Μαλάτου –Διευθυντού Σύνταξης της ΕΑΔ (τηλ.: 213.131.6543, fax: 210.6452954/email: a.malatos@gmail.com).

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

Η θεματολογία της διημερίδας, αναφέρεται στο σύνολο των κεφαλαίων του Ν.2725/1999 και ιδιαίτερα στα εξής:

 

1) Σωματεία: Κωλύματα αθλητικής και οικονομικής φύσεως,(άρθρα 2-3-4), Συστέγαση με επιχείρηση (άρθρο 8), Τοπικοί περιορισμοί συγχωνεύσεων (άρθρο 9)

2) Ενώσεις και Ομοσπονδίες: Κωλύματα και περιορισμοί για ενώσεις και ομοσπονδίες (άρθρο 12 παρ. 2, 17 παρ. 20,21,23,30,30Α), Αυτοδιοίκητο, Μονοπώλιο, Ειδική Αναγνώριση αθλητικών ομοσπονδιών (Άρθρα 19, 27Α), Διαιτησία (άρθρα 43-48), Διάρθρωση πρωταθλημάτων (άρθρα 112-117)

3) Προπονητές: Aσυμβίβαστο με αθλητική ιδιότητα. Κατηγορίες ΤΕΦΑΑ. Εξομοίωση διπλωμάτων εσωτερικού- εξωτερικού (άρθρο 31)

4) Ιδιωτικά γυμναστήρια: Απλοποίηση νομικού καθεστώτος (άρθρο 32, ΠΔ219/2006)

5) Αθλητής: Εννοιολογικός επαναπροσδιορισμός του ερασιτέχνη αθλητή. Οικονομικές επιβραβεύσεις. Αθλητική ιθαγένεια (άρθρα 33, 34, 35).

6) ΕΟΕ-ΕΦΙΠ: Νομική μορφή. Αναθεώρηση των διατάξεων περί φιλάθλου πνεύματος, ΕΦΙΠ κλπ. Συγκεκριμενοποίηση του φιλάθλου παραπτώματος (άρθρο 36, 130).

7) Αθλητικές δομές: Σύνδεση του σχολικού, αγωνιστικού και μαζικού αθλητισμού (άρθρα 39, 58).

8) Βία στα γήπεδα: Διοικητικές κυρώσεις. Ρήτρες βίας. Αναθεώρηση του ρόλου των συνδέσμων φιλάθλων (άρθρα 41 επ.)

9) Γ.Γ.Α.: Διαδικασία επιχορηγήσεων και του οικονομικού ελέγχου των επιχορηγούμενων. Εθνικός αθλητικός σχεδιασμός. Απλοποίηση ελεγκτικού μηχανισμού και διαδικασίας έγκρισης των προϋπολογισμών αθλητικών φορέων (49 επ. )

10) ΑΑΕ, ΤΑΑ και Επαγγελματικές Ενώσεις: Διαδικασία ίδρυσης ΤΑΑ (άρθρα 59 επ.). Υποχρεωτική δημιουργία ΑΑΕ από ΤΑΑ ή σωματείο. Περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών – ανταγωνισμός. Ελεύθερη επιλογή νομικής μορφής των ενώσεων. Συγχωνεύσεις-κωλύματα. Τήρηση ειδικών λογαριασμών. Ειδική εκκαθάριση – πτωχευτικός κώδιξ.

11) Νομικό καθεστώς επαγγελματία αθλητή: Συλλογική σύμβαση, συμβόλαια, μετεγγραφές (άρθρα 85-95).

Αθλητική δικαιοσύνη: Παράλληλη αρμοδιότητα διαιτησίας και δικαστηρίων. Ρήτρα κατοχύρωσης του φυσικού δικαστή, Δικαιοδοτικά πειθαρχικά όργανα, Αθλητική διαμεσολάβηση, Τοπικά δικαιοδοτικά όργανα (άρθρα 119-128).

 

 

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)