Διαδικασία Αντι- Ντόπινγκ Ελέγχου

Συντάκτης : Γιάννης Ψαρέλης, Χημικός – MSc

Διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ

Γενικές παρατηρήσεις

Για να έχει το δικαίωμα κάποιος να εκτελέσει μία αποστολή δειγματοληψίας θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος/ εγκεκριμένος από το φορέα εκ μέρους του οποίου διενεργεί τον έλεγχο.

Ο ελεγκτής ντόπινγκ (DCΟ) έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει βοηθό ή βοηθούς για να επιτελέσει/σουν μέρος της διαδικασίας δειγματοληψίας. Όμως σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του. Μέσα στα καθήκοντά του είναι η εκπαίδευση και επιτήρηση των ανθρώπων, οι οποίοι εργάζονται μαζί του.

Ο ελεγκτής ντόπινγκ, είναι υποχρεωμένος να φέρει μαζί του την ειδική ταυτότητα, την άδεια (licence) που εκδίδεται από το φορέα που διενεργεί το έλεγχο καθώς και την εντολή συλλογής (collection order).

Παρακάτω περιγράφουμε περιληπτικά τη διαδικασία ελέγχου μέσω δειγματοληψίας ούρων καθώς αυτή είναι η πιο συχνά και εύκολα εφαρμόσιμη. Πρόκειται για γενικές οδηγίες, όπου ανάλογα τη μορφή του ελέγχου (μετά από αγώνα ή εκτός αγώνα) και του φορέα που έχει αιτήσει τους ελέγχους, αυτές διαφοροποιούνται.

 

Διαδικασία δειγματοληψίας ούρων

Μπορούμε να διακρίνουνε τη διαδικασία της δειγματοληψίας ούρων στις εξής διακριτές φάσεις :

  • Επίσημη ειδοποίηση
  • Συλλογή δείγματος

Επίσημη ειδοποίηση

Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον ίδιο τον ελεγκτή ντόπινγκ ή από βοηθό του. Μετά την προφορική ειδοποίηση ο αθλητής/τρια καλείται να  πιστοποιήσει διά της υπογραφής του το γεγονός ότι έχει ειδοποιηθεί επίσημα για έλεγχο ντόπινγκ. Κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου ισχύουν οι κανονισμοί της ΔΟΕ, την αποδοχή της ειδοποίησης δύναται να την υπογράψει ο αρχηγός της ολυμπιακής αποστολής της χώρας (chef de mission).

Στη συνέχεια θα πρέπει να καταστούν σαφοί στον αθλητή/τρια τα δικαιώματά του, π.χ. έχει δικαίωμα να συνεχίσει την προπόνηση ή την οποιαδήποτε αθλητική του ενασχόληση αλλά πρέπει να προσέλθει εντός μιας ώρας για τη συνέχιση της δειγματοληψίας, επιτηρούμενος συνεχώς με οπτική επαφή.

 

Συλλογή δείγματος

Όταν ο αθλητής προσέλθει για τη συνέχιση της διαδικασίας θα πρέπει να ενημερωθεί, ακόμη μία φορά, για τα δικαιώματά  του, π.χ. ο αθλητής/τρια έχει το δικαίωμα επιλογής του εξοπλισμού της δειγματοληψίας (πρέπει να είναι στη διάθεσή του τουλάχιστον τρία  δείγματα από κάθε είδος).

Όταν ο αθλητής/τρια δηλώσει έτοιμος για να «περάσει» το δείγμα ( pass of the sample) θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

  1. Ο ελεγκτής ντόπινγκ θα του ζητήσει να επιλέξει κύπελλο συλλογής ανάμεσα στα τρία, τουλάχιστον, που θα του προσφερθούν. Ο αθλητής /τρια θα ελέγξει ότι το κύπελλο είναι κλεισμένο σε σφραγισμένο πλαστικό κάλυμμα καθώς και ότι είναι καθαρό και άδειο.
  2. Ο ελεγκτής ντόπινγκ ή βοηθός του (που πρέπει να είναι του ιδίου φύλου με τον αθλητή) θα ακολουθήσει τον αθλητή/τρια στην τουαλέτα ώστε να εξασφαλιστεί η διαδικασία «περάσματος» του δείγματος.
  3. Ο αθλητής/τρια θα πρέπει να αφαιρέσει τα ρούχα που εμποδίζουν τον παρατηρητή της διαδικασίας (ελεγκτής ντόπινγκ ή βοηθός) να μπορέσει να εποπτεύσει ότι το δείγμα προέρχεται από τον αθλητή/τρια.
  4. Το ζητούμενο δείγμα είναι 75 ml για τους περισσότερους φορείς (αθλητικές ομοσπονδίες, εθνικά συμβούλια αντιμετώπισης του ντόπινγκ κλπ.). Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις όπου τα 70ml είναι η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα. Οποιαδήποτε συγκεντρωθείσα ποσότητα, μικρότερη αυτής θεωρείται ως μερικό δείγμα και, συνεπώς, θα πρέπει να ακολουθηθεί η αναγραφόμενη διαδικασία για αυτές τις περιπτώσεις.
  5. Το κύπελλο συλλογής θα πρέπει να είναι υπό συνεχή επιτήρηση τόσο από τον αθλητή όσο και από τον ελεγκτή ντόπινγκ ή βοηθού του. Ο αθλητής/τρια θα μεταφέρει το δείγμα στο χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί το υπόλοιπο της διαδικασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διακοπεί η οπτική επαφή του κυπέλλου συλλογής τόσο από τον αθλητή όσο και από τον ελεγκτή ντόπινγκ ή και τον/την βοηθό του.
  6. Ο αθλητής/τρια θα επιλέξει ένα κουτί, ανάμεσα στα τρία, τουλάχιστον, που θα του δοθούν.
  7. Θα δοθούν οδηγίες για τη διαδικασία τοποθέτησης του δείγματος μέσα στα μπουκαλάκια. Στη συνέχεια τα μπουκαλάκια θα σφραγιστούν.
  8. Αφού ελεγχθούν το pH και η ειδική πυκνότητα και βρεθούν εντός των επιτρεπόμενων ορίων τότε προχωράει η διαδικασία με την συμπλήρωση της ειδικής φόρμας ελέγχου ντόπινγκ.

 

Συμπλήρωση της ειδικού εντύπου (φόρμας) ελέγχου ντόπινγκ

Κατά τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ελέγχου ντόπινγκ είναι σημαντικό να επισημανθούν τα παρακάτω σημεία :

1.    H αναγραφή και ο έλεγχος των κωδικών των φιαλιδίων πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά.

2.    Υπάρχει ειδικό σημείο στο έντυπο ελέγχου όπου μπορούν να αναγραφούν τα φάρμακα/ συμπληρώματα που έχει λάβει ο αθλητής/τρια κατά το τελευταίο διάστημα.

3.    Δίνεται η δυνατότητα στον αθλητή/τρια να ελέγξει πολύ προσεκτικά τους κωδικούς των φιαλιδίων αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία του εντύπου.

4.    Δίνεται η δυνατότητα στον αθλητή να συμπληρώσει τα σχόλιά του σχετικά με τη διαδικασία. Πρέπει να του παρασχεθεί η δυνατότητα να έχει επιπλέον χώρο για σχόλια, εφόσον το ζητήσει.

5.    Η ειδική φόρμα ελέγχου ντόπινγκ υπογράφεται από τον ελεγκτή ντόπινγκ, τo βοηθό του, τον αθλητή/τρια και τον/την συνοδό του (ο αθλητής/τρια έχει το δικαίωμα να συνοδεύεται κατά τη διαδικασία ελέγχου, με εξαίρεση τη χρονική στιγμή «περάσματος» του δείγματος).

 

 

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)