Κανονισμοί Τριάθλου : Πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κολυμβητικό wetsuit ;

Η χρήση της ισοθερμικής στολής θα πρέπει να καθορίζεται από τους παρακάτω πίνακες.

 

a)              Αθλητές της κατηγόριας Elite σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Πρωταθλήματα της ITU με  την Ολυμπιακή Διαδρομή:

Μήκος Διαδρομής Απαγορεύεται η χρήση πάνω από: Υποχρεωτική χρήση κάτω από: Μέγιστη παραμονή μέσα στο νερό
1500 m 20ο C 14ο C 30 min

 

b)              Αθλητές της κατηγορίας Junior σε αγώνες με την Sprint διαδρομή της ITU:

Μήκος Διαδρομής Απαγορεύεται η χρήση πάνω από: Υποχρεωτική χρήση κάτω από: Μέγιστη παραμονή μέσα στο νερό
1500 m 20ο C 14ο C 30 min

 

c)              Για τους διαγωνιζόμενους του Age Group:

Μήκος Διαδρομής Απαγορεύεται η χρήση πάνω από: Υποχρεωτική χρήση κάτω από: Μέγιστη παραμονή μέσα στο νερό
1500 m 22ο C 14ο C 1 h 30 min
1501 – 3000 m 23ο C 15ο C 1 h 40 min
3000 – 4000 m 24ο C 16ο C 2 h 15 min

 

Η χρήση της ισοθερμικής στολής πάντα θα συνίσταται στους αθλητές των Age Groups.

 

 Τροποποιήσεις

Αν οι καιρικές συνθήκες επιβάλουν (για παράδειγμα χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος), το Ιατρικό Τμήμα της ITU (MC) μπορεί να προτείνει στον Τεχνικό Υπεύθυνο (TD) να επιτρέψει την χρήση ισοθερμικής στολής παρά την θερμοκρασία του νερού. Μια τέτοια τροποποίηση θα πρέπει να συμβεί 24 ώρες πριν τον αγώνα, με την τελική απόφαση μια ώρα πριν τον αγώνα από τον (TD) και η οποία θα γίνει γνωστή σε όλους τους διαγωνιζομένους.

 

Θερμοκρασία νερού

Η θερμοκρασία του νερού θα πρέπει να μετράται μια ημέρα πριν τον αγώνα και την ημέρα του αγώνα μια ώρα πριν την εκκίνηση. Θα λαμβάνεται από το μέσο της διαδρομής και από βάθος 60 cm.