Προπόνηση Τριάθλου : Εισαγωγή στην περιοδικότητα

Περιοδικότητα προπόνησης.

Συντάκτης : Γιάννης Ψαρέλης, BSc, MSc, MBA, PhDc  (προπονητής Τριάθλου)  -Web- Site : www.triathloncoach.gr – Email : smartsportcoach@hotmail.com & info@triathloncoach.gr -Κινητό : +30 693 71 70 260

«Η περιοδικότητα ορίζεται ως η μεταβολή του όγκου και της έντασης σε διακριτούς κύκλους σε σχέση με τον χρόνο ώστε να προετοιμαστεί κάποιος για έναν αγώνα στόχο. Υπάρχουν δύο τύποι περιοδικότητας στην άσκηση, η γραμμική και η μη γραμμική.

Στην γραμμική ο αθλητής στοχεύει ένα ενεργειακό σύστημα… πηγαίνοντας από την χαμηλή στην υψηλή ένταση φορτίου.

Στην μη γραμμική περιοδικότητα ο αθλητής χρησιμοποιεί διάφορα ενεργειακά συστήματα και εντάσεις κατά τη διάρκεια ενός προπονητικού κύκλου, τα οποία και αναπτύσσει ταυτόχρονα».  (Klion M, 2013).

Πέρα από την κλασσική ερμηνεία και εφαρμογή των αρχών του matveyev αρκετές νέες ιδέες έχουν προκύψει με πιο σημαντική αυτή της περιοδικότητας με μπλοκ.

Ως κύριος εκφραστής της περιοδικότητας κατά μπλοκ (block periodization) είναι ο Vladimir Issurin o οποίος αναφέρει σχετικά : « Η κλασσική περιοδικότητα έχει επαναδημοσιευτεί πολλές φορές και έχει γίνει μονοπολική προσέγγιση  στον σχεδιασμό και ανάλυση της προπόνησης.

Παρ’ ολαυτά  καθώς ο αθλητισμός προοδεύει αναδεικνύονται αντιθέσεις μεταξύ της κλασσικής περιοδικότητας και των επιτυχημένων εμπειριών  προπονητών και αθλητών.

Σταδιακά αυτές οι εμπειρίες οδήγησαν  σε εναλλακτικές προπονητικές ιδέες και πρόσφατα μία ανανεωμένη προπονητική προσέγγιση που καλείται Block Periodization.

Η γενική ιδέα  προϋποθέτει την χρήση και την αλληλουχία εξειδικευμένων μεσόκυκλων – που ονομάζονται μπλοκ- όπου υψηλά προπονητικά φορτία εστιάζουν σε ένα μικρό αριθμό κινητικών και τεχνικών δεξιοτήτων». (Issurin 2008)

«Η κριτική της κλασσικής περιοδικότητας δεν είναι καλά τεκμηριωμένη μεθοδολογικά και δεν ταιριάζει με το επίπεδο της επιστημονικής διαφωνίας σχετικά με το πρόβλημα και με αυτή την επιστημονική σκοπιά μπορεί να απορριφθεί λόγω υποκειμενικότητας.

Οι νέες ιδέες για την περιοδικότητα δεν βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και η εφαρμογή τους στην πράξη δεν είναι εφικτή εάν κάποιος επιθυμεί να επιτύχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα την κατάλληλη στιγμή στον πιο σημαντικό αγώνα, κάτι που είναι η βασική ιδέα της περιοδικότητας  σύμφωνα με την κλασσική θεωρία.

Έτσι η κλασσική περιοδικότητα είναι κυρίως μία παρεξήγηση και όχι μία επανάσταση στην προπονητική.» (Koprovica, 2012)

 

Γιάννης Μιχαήλ Ψαρέλης Προπονητής Τριάθλου

Triathlon-Coach-Greece-Personal-Training

Summary
Article Name
Προπόνηση Τριάθλου
Author
Description
Εισαγωγή στην περιοδικότητα της προπόνησης Τί είναι η γραμμική και τι η μη γραμμική περιοδικότητα; TΙ είναι το block training;