Πέμπτη 19/11/2020 (21:00) Webinar : Συστήματα περιοδισμού και προπονητικές Ζώνες

Πέμπτη 19/11/2020 (21:00)

Webinar : Συστήματα περιοδισμού και προπονητικές Ζώνες

Από την Ενότητα “Εφαρμοσμένη Φυσιολογία και Βιοχημεία στο Τρίαθλο”

  • Ποιες είναι οι βασικές προπονητικές αρχές και πως εφαρμόζονται αυτές στο τρίαθλο.

  • Ποια είναι τα κυριότερα συστήματα περιοδισμού στο Τρίαθλο.

  • Με ποιο τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε την ένταση της προπόνησης στο Τρίαθλο

  • Πόσες προπονητικές ζώνες χρησιμοποιούμε συνήθως στο τρίαθλο και ποια η σημασία της καθεμιας από αυτές;

Thursday 19/11/2020 (21:30)

Webinar : Triathlon Periodisation models & Training zones

(Applied Physiology & Biochemistry in Triathlon)

What are the basic Training Principles and how these are applied to Triathlon Training?

What are the main Periodisation systems and how these applied to Triathlon?

How can we monitor the intensity in Triathlon Training?

How many Training Zones do we usually use in Triathlon Training?

Summary
Article Name
Webinar : Συστήματα περιοδισμού και προπονητικές Ζώνες
Author
Description
Πέμπτη 19/11/2020 (21:00) Webinar : Συστήματα περιοδισμού και προπονητικές Ζώνες Από την Ενότητα “Εφαρμοσμένη Φυσιολογία και Βιοχημεία στο Τρίαθλο” Ποιες είναι οι βασικές προπονητικές αρχές και πως εφαρμόζονται αυτές στο τρίαθλο. Ποια είναι τα κυριότερα συστήματα περιοδισμού στο Τρίαθλο. Με ποιο τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε την ένταση της προπόνησης στο Τρίαθλο Πόσες προπονητικές ζώνες χρησιμοποιούμε συνήθως στο τρίαθλο και ποια η σημασία της καθεμιας από αυτές;