Συγκέντρωση κορτιζόλης και τεστοστερόνης & τριαθλητικό αποτέλεσμα.

Κείμενο  : Γιάννης Ψαρέλης – Προπονητική Ομάδα Smart Sport & Συντακτική Ομάδα TriathlonWorld/ Triathlon.gr (Email :info@triathlonworld.gr)

Ενα από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα που έχουμε όλοι οι προπονητές τριάθλου προσπάθησαν να απαντήσουν ερευνητές στην Βραζιλία.

Δηλαδή εάν οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης και τεστοστερόνης μπορούν να συσχετισθούν με το αθλητικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιώντας υψηλού επιπέδου τριαθλητές μέτρησαν  την συγκέντρωση κορτιζόλης και τεστοστερόνης στο σάλιο τόσο την ημέρα του αγώνα όσο και 7 μέρες μετά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικα σημαντική σχέση μεταξύ του αθλητικού αποτελέσματος και της συγκέντρωσης κορτιζόλης την ημέρα του αγώνα.

Περιέργως δεν υπήρξε σχετική συσχέτιση με την συγκέντρωση της τεστοστερόνης. Δηλαδή  το κλάσμα Τεστοστερόνης/ Κορτιζόλης (Τ/C) δεν μας έδειξε καμία στατιστικά σημαντική σχέση με το αποτέλεσμα στο τρίαθλο.

Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι οι συγκεντρώσεις τεστοστερόνης ‘ήταν υψηλότερες την ημέρα του αγώνα.

.