Διατάσεις :Λαγονοψοϊτης

Λαγονοψοϊτης

Ενέργεια: Κάμψη και έξω στροφή του μηρού

Νεύρωση: Οσφυϊκό πλέγμα

Ανατομία: Αποτελείται από 2 μύες με ξεχωριστές εκφύσεις αλλά με κοινή κατάφυση στον ελάσσονα τροχαντήρα του μηριαίου.

Ψοϊτης ή Μείζων ψοϊτης εκφύεται από τους οσφυϊκούς σπονδύλους

Ελάσσων ψοϊτης, που δεν υπάρχει σε όλα τα άτομα, εκφύεται από τον 12ο θωρακικό και 1ο οσφυϊκό σπόνδυλο και καταφύεται στην ανώνυμο γραμμή.

Λαγόνιος εκφύεται από τον λαγόνιο βόθρο και την λαγόνια ακρολοφία.

Διατάσεις

 

 

TIP: Δυνατός μυς και δεν πονάει συχνά, αλλά άμα τραυματιστεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην αποκατάσταση.

Κουράκος Βασίλης

Φυσικοθεραπευτής, MDT, MT  –  BGFit Expert

Καλοκαιρινού 57Α –Κερατσίνι

2ος όροφος

Τηλ. 6945 222 155, Εmail: billkourakos@gmail.com