Επιβολή προστίμων για περιβαλλον​τικές παραβάσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιβολή προστίμων για περιβαλλοντικές παραβάσεις
Σύμφωνα με την απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3231,4 Δεκεμβρίου 2012), μεταβιβάστηκαν από τον Υπουργό Αναπληρωτή Σταύρο Καλαφάτη στον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μωυσή Κουρουζίδη, οι αρμοδιότητες για τις «Αποφάσεις επιβολής προστίμου κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209).
Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας αυτής από το επίπεδο της κεντρικής πολιτικής ευθύνης του υπουργείου στο επίπεδο της ειδικής γραμματείας που διενεργεί τους ελέγχους, επιδιώκει την απεμπλοκή της διαδικασίας αυτής από οποιοδήποτε πολιτική συσχέτιση, αφού πρόκειται για ένα καθαρά υπηρεσιακό θέμα. Ο υπουργός διασφαλίζει την αξιοπιστία των διαδικασιών αυτών, ενημερώνεται για κάθε μία από τις υποθέσεις αυτές, αλλά ο τεχνικός έλεγχος, η επιθεώρηση και η αυτοψία, αρχίζει και τελειώνει εντός της θεσμικά υπεύθυνης για τους ελέγχους αυτούς Ειδικής Γραμματείας.
Ο έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων τους οποίους υποχρεούται να τηρεί η κάθε φορά ελεγχόμενη μονάδα, γίνεται από επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώ από τους προϊσταμένους των επιθεωρητών, εντός της Ειδικής Γραμματείας, ελέγχεται η ακριβής τήρηση των διαδικασιών ελέγχου, της βεβαίωσης των παραβάσεων και του υπολογισμού του ύψους του προστίμου (όταν η διαδικασία οδηγείται μέχρι την επιβολή προστίμου). Το ύψος του προστίμου για κάθε συγκεκριμένη παράβαση, υπολογίζεται με έναν αλγόριθμο που έχει υιοθετήσει η ΕΥΕΠ, ο οποίος εφαρμόζεται ενιαία για όλους του ελεγχόμενους.
Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αναπληρωτής Σταύρος Καλαφάτης, το ΥΠΕΚΑ προετοιμάζει Σχέδιο Νόμου για την ελεγκτική λειτουργία συνολικά, υπό τον συντονισμό του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μωυσή Κουρουζίδη. Το ΥΠΕΚΑ στοχεύει το Σχέδιο Νόμου να οδηγεί σε περαιτέρω αντικειμενικοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και απεμπλοκής τους από υποκειμενισμούς οποιουδήποτε είδους. Οι διαδικασίες αυτές οφείλουν να είναι σαφείς, επιστημονικά και νομικά αξιόπιστες, διαφανείς και ενιαίες για όλους τους ελεγχόμενους και όλες τις υπηρεσίες ελέγχου.
Σύμφωνα με την παραπάνω εξουσιοδότηση, ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μ. Κουρουζίδης, ύστερα από εισήγηση της ΕΥΕΠ, υπέγραψε την επιβολή προστίμων σε 9 μονάδες, συνολικού ύψους 711.900 ευρώ. Τα πρόστιμα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από επιθεωρητές περιβάλλοντος, με κυριότερες τις παραβάσεις σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, ιατρικών, αστικών και άλλων αποβλήτων και στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε μία από αυτές.

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)