Καφείνη : Πόσο έχει διεισδύσει στον αθλητισμό;

Κείμενο : Γιάννης Ψαρέλης -Χημικός – MSc- MBA-  Προπονητική ομάδα Smart Sport/ Athens Triathlon Team & Συντακτική ομάδαTriathlonworld.gr & Triathlon.gr (Email :info@athensjournal.gr).

  • Μετά την απομάκρυνση της καφείνης από την λίστα απαγορευμένων ουσιών τί έχει αλλάξει αναφορικά με την χρήση της από αθλητές;
  • Τί ποσοστό των αθλητών χρησιμοποιεί καφείνη;
  • Ποια είναι τα αθλήματα με την μεγαλύτερη διείσδυση της καφείνης;
  • Τί συγκεντρώσεις καφείνης βρέθηκαν στα ούρα διαφόρων αθλητών ;
  • Ποιές είναι οι επιπτώσεις από την χρήση της καφείνης ;

Μετά την απομάκρυνση της καφείνης από την λίστα των απαγορευμένων ουσιών έγιναν αρκετές μελέτες από επιστημονικές ομάδες ώστε να διαπιστωθεί εαν και σε τι βαθμό οι αθλητές χρησιμοποιούν την καφείνη για αύξηση της αθλητικής τους απόδοσης.

Ερευνητές από την Ισπανία έκαναν μετρήσεις καφείνης σε ούρα τα οποία είχαν συλλεγεί σε εθνικούς και διεθνείς αγώνες από το 2004 έως το 2008 για να υποβληθούν σε έλεγχο anti- doping.

Η συγκέντρωση καφείνης μετρήθηκε στα ούρα με την χρήση αέριου χρωματογράφου και φασματογραφίας μάζας.
Το όριο ανίχνευσης ήταν 0.1 µg•mL(-1). Τα αποτελέσματα πολύ ενδιαφέροντα:
Το 73.8% των δειγμάτων περιείχαν καφείνη πάνω από το όριο ανίχνευσης.

Το 67,3% των ούρων είχαν συγκεντρώσεις καφείνης λιγότερο από 5 µg•mL(-1).

Μόνο 0,6% των δειγμάτων ούρων ξεπέρασαν το όριο για θετικό δείγμα που ίσχυε παλαιότερα, δηλαδή(12 µg•mL(-1)).

Το Τρίαθλο παρουσίασε το μεγαλύτερο ποσοστό διείσδυσης της καφείνης σε υψηλές συγκεντρώσεις (3.3 ± 2.2 µg•mL(-1)) ακολουθούμενο από την ποδηλασία (2.6 ± 2.0 µg•mL(-1)) και την  κωπηλασία (1.9 ± 1.4 µg•mL(-1)).

Είναι σαφές ότι η διείσδυση της καφείνης είναι πολύ μεγάλη στα αθλήματα αντοχής.

Η επίδραση της καφείνης σε κάθε οργανισμό είναι τελείως διαφορετική. Οντως μπορεί να έχει εργογενή δράση όμως μπορεί κάτω από ορισμένες συνθήκες να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα υγείας στους αθλητές.

Οπως είναι γνωστό η καφείνη αυξάνει τον ρυθμό αφυδάτωσης και λαμβάνοντας υπόψιν μας τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες επικρατούν στους αγώνες Τριάθλου γίνεται καταννοητό ότι αυξάνει τον ήδη υπάρχοντα κίνδυνο για σοβαρή αφυδάτωση.